IL-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ WAQT IL-MARĊ TAT-TE DEUM

 

 

 
It-Tlieta 9 ta’ Awwissu 2022, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tat is-servizz tagħha fil-Marċ Tradizzjonali tat-Te Deum. Bħal kull sena folla numeruża ta’ partitarji imlew it-toroq tal-Birgu bil-lewn aħmar u l-kant mal-marċi brijjużi.