Applikazzjoni għal Surmast Direttur

Applikazzjoni Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz tal-Belt Vittoriosa tixtieq tħabbar li qiegħda tilqa’ applikazzjonijiet għal Surmast Direttur li fetħu l-Ħadd 19 t’Ottubru 2014 sal-Ġimgħa 14 a’ Novembru 2014. Dan wara li s-Surmast preżenti, Mro Paul Schembri, ħabbar uffiċjalment li ser ikun qiegħed itemm il-kariga tiegħu ta’ Surmast is-sena d-dieħla, is-sena li fiha jagħlaq 35 sena Surmas Direttur tal-istess Soċjeta`. Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz tal-Belt Vittoriosa tixtieq tirringrazzja lil Mro Schembri għas-servizz twil, leali u ta’ livell mużikali għoli li ta lil din il-Banda Vittoriosana, fost l-ewlenin f’pajjiżna. L-applikazzjonijiet għal din il-vakanza jistgħu jitniżżlu mis-sit elettroniku tas-Soċjeta` www.stlawrencebandclub.com billi tagħfas fuq l-istampa li turi l-applikazzjoni jew inkella tista’ tintbgħat e-mail lis-Segretarju fuq info@stlawrencebandclub.com. Dawk l-applikanti li m’għandhomx mezzi elettroniċi huma mħeġġa jagħmlu kuntatt mas-Segretarju fuq 9942 8597.