Attivita` għax-xahar ta’ Lulju 2012

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ser tkun impenjata b’dawn l-attivitajiet tul ix-xahar ta’ Lulju 2012.
Il-Ħadd 1 ta’ Lulju Fl-10.00 am Laqgħa Konġunta dwar l-attivitajiet ta’ 3 t’Awwissu
L-Erbgħa 4 ta’ Lulju Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Il-Ħamis 5 ta’ Lulju Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
L-Erbgħa 11 ta’ Lulju Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju Fit-8.00 pm Ikla Familjari fil-Bitħa tal-Każin
Is-Sibt 14 ta’ Lulju Fis-6.00 pm Quddiesa ta’ Ringrazzjament f’għeluq l-ewwel sena tal-Arċipriet Joe Cilia
It-Tlieta 17 ta’ Lulju Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali
Il-Ħamis 19 ta’ Lulju Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
Il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju Fil-5.00 pm Bidu tal-armar tal-Planċier
Il-Ħadd 22 ta’ Lulju Sehem tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz fil-Festa ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid
It-Tlieta 24 ta’ Lulju Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
Il-Ħamis 26 ta’ Lulju Sehem tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz fil-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Balluta
Il-Ġimgħa 27 ta’ Lulju Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
It-Tnejn 30 ta’ Lulju Ftuħ tal-Festi li jfakkru il-25 Sena tal-President
Fis-6.00 pm Quddiesa ta’ Ringrazzjament fil-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz immexxija mill-Wisq Rev. Kan. Arċirpiet Joe Cilia flimkien mal-Kappillani Onorarji tas-Soċjeta`. Tieħu Sehem il-Banda San Lawrenz flimkien mal-kor immexxi minn John Mifsud
It-Tlieta 31 ta’ Lulju Mota tan-Novena
Nattendu għall-Quddies għal dawk li huma nvoltu fl-organizzazzjoni tal-Festa. Wara ssir Proċessjoni bl-istatwa ta’ San Lawrenz minn quddiem l-artal tal-Kunċizzjoni għall-Kursija fejn titpoġġa fuq il-Bradella fost il-kant tal-Innu Popolari. Wara jkun hemm Barka Sagramentali u Bews tar-Relikwija
Fid-9.00 pm Jibda Marċ mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz mat-toroq tal-Birgu