Attivita` għax-Xahar t’Awwissu

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ser tkun impenjata b’dawn l-attivitajiet tul ix-xahar t’Awwissu 2011.
L-Erbgħa 3 t’Awwissu Fis-6.30 pm Kunċert Ġenerali tal-Banda
Fit-8.00 pm Launching tas-CD ġdida tal-Banda u Red Lager Night
Il-Ħamis 4 t’ Awwissu Fit-8.00 pm Ikla Familjari organizzata mill-Kumitati konnessi mal-Organizzazzjoni tal-Festa taħt il-Kampnar
Il-Ġimgħa 5 t’Awwissu Fit-8.00 pm Riċeviment tal-Festa fil-Każin għall-mistiedna distinti, Membri, Bandisti, Benefatturi u Supporters tal-Każin
Il-Ħadd 7 t’Awwissu VITTORIOSA IN FESTA
Fit-8.00 pm Marċ mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz
Fid-9.15 pm Kunċert Vokali u Strumentali fuq il-Planċier Artistiku tal-Banda bit-tema ‘The Americas’ fejn jispiċċa b’daqq ta’ mużika sinkronizzata mal-logħob tan-nar
It-Tnejn 8 t’Awwissu Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz takkumpanja l-istatwa ta’ San Lawrenz Jagħti d-Dawl lill-Għomja sa fuq il-Lunzjata
It-Tlieta 9 t’Awwissu Fl-10.00 am Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħti bidu għall-marċ Tradizzjonali tat-Te Deum
L-Erbgħa 10 t’Awwissu FESTA LITURĠIKA TA’ MISSIERNA SAN LAWRENZ
Il-Ħamis 11 t’Awwissu Żarmar tal-Planċier tal-Banda
Fit-8.30 pm Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħmel il-marċ uniku tal-Għada tal-Festa
It-Tnejn 15 t’Awwissu Festa Kmandata Santa Marija
It-Tlieta 23 t’Awwissu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
L-Erbgħa 25 t’Awwissu Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 26 t’Awwissu Fit-8.00 pm Ikla Familjari għall-Membri, Familji u Ħbieb tagħhom