Attivitajiet għax-xhur ta’ Marzu u April 2015

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ser tkun impenjata b’dawn l-attivitajiet tul ix-xhur ta’ Marzu – April 2015.
It-Tnejn 2 ta’ Marzu Fis-6.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Festa Surmast
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
L-Erbgħa 4 ta’ Marzu Fl-10:00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 6 ta’ Marzu Fis-7:00pm Is-Surmast il-Ġdid jiltaqa’ mal-Bandisti u l-Allievi
It-Tnejn 16 ta’ Marzu Fis-7:00pm Laqgħa mal-Kumitat Festi Esterni San Lawrenz
It-Tlieta 17 ta’ Marzu Fis-7:00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
L-Erbgħa 18 ta’ Marzu Final u Presentation Snooker Competition
Il-Ħamis 19 ta’ Marzu Festa Pubblika San Ġużepp
Il-Ħamis 26 ta’ Marzu. Fis-7.30 pm Ftuħ tal-Wirja Getsemani
Il-Ġimgħa 27 ta’ Marzu Tifkira tad-Duluri tal-Madonna
Wirja Getsemani
Il-Ħadd 29 ta’ Marzu Ħadd il-Palm
Wirja Getsemani
It-Tnejn 30 ta’ Marzu Wirja Getsemani
It-Tlieta 31 ta’ Marzu Festa Pubblika – Jum il-Ħelsien
Wirja Getsemani
L-Erbgħa 1 t’April Wirja Getsemani
Il-Ħamis 2 t’April Tifkira tat-Twaqqif tal-Ewkaristija – Ħamis ix-Xirka
Wirja Getsemani
Il-Ġimgħa 3 t’April Tifkira tal-Mewt ta’ Sidna Ġesu` Kristu
Sehem tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz fil-Proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira
Wirja Getsemani
Is-Sibt 4 t’April Filgħodu Tiżżarma l-Wirja
Wara l-Funzjoni ta’ Sibt il-Għid isir Buffet fil-Każin
Il-Ħadd 5 t’April ĦADD IL-GĦID
Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-Proċessjoni ta’ Kristu Rxoxt
L-Erbgħa 8 t’April Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ħadd 12 t’April Fl-10.00 am Tberik tal-Każin
It-Tlieta 14 t’April Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ħamis 16 t’April Tkomplija tal-Kawża fil-Qorti dwar il-Garaxx f’Tal-Ħawli
Il-Ġimgħa 17 t’April Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali
It-Tlieta 21 t’April Fis-6.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Festa Surmast
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira