Attivitajiet għax-Xhur ta’ Settembru-Ottubru 2015

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ser tkun impenjata b’dawn l-attivitajiet tul ix-xhur ta’ Settembru – Ottubru 2015.
It-Tlieta 1 ta’ Settembru Fis-7.30pm Inawgurazzjoni ta’ Wirja dwar l-Assedju
L-Erbgħa 2 ta’ Settembru Fis-6.30pm Kunċert miż-żewġ baned
Fis-7.00pm Laqgħa bejn iż-żewġ baned dwar il-Kunċert
Il-Ħamis 3 ta’ Settmbru Fis-6.30pm Kunċert miż-żewġ baned
Fit-8.00pm Riċeviment tal-Banda La Vincitrice Sengela
Il-Ġimgħa 4 ta’ Settembru Fis-7:30pm Inawgurazzjoni tal-Inbid Vittoriosa 1565
Is-Sibt 5 ta’ Settembru Fid-9.30am Kunċert Ġenerali
Fis-6.00pm Quddiesa ta’ Jum il-Birgu fil-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz
Fit-8.00pm Kunċert konġunt miż-żewġ baned tal-Belt Vittoriosa fl-okkażjoni tal-450 sena tal-Assedju
Il-Ħadd 6 ta’ Settembru Fl-10:00am Laqgħa dwar Wirja fil-Birgu Fest
It-Tnejn 7 ta’ Settembru Fis-7.30pm Rieviment f’Couvre Port Belveder fl-okkażjoni ta’ Jum il-Birgu
It-Tlieta 8 ta’ Settembru Festa Pubblika – Jum il-Vitorja
Fis-7.30pm servizz tal-Banda fl-Isla – Festa Marija Bambina
L-Erbgħa 9 ta’ Settembru Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 11 ta’ Settembru Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Birgu Fest
Il-Ħadd 13 ta’ Settembru Fl-10.00am Laqgħa Soċjali mas-Surmast Paul Schembri u l-Ar1ipriet il-ġdid Fr. Joe Mizzi
L-Erbgħa 16 ta’ Settembru Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 18 ta’ Settembru Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali
It-Tnejn 21 ta’ Settembru Festa Pubblika – Jum l-Indipendenza
It-Tliera 22 ta’ Settembru Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
L-Erbgħa 23 ta’ Settembru Fis-7.00pm Laqgħa Ġenerali Straordinarja
Il-Ħadd 27 ta’ Settembru Sehem fil-Pussess tal-Arċipriet il-Ġdid
It-Tnejn 28 ta’ Settembru Fis-6.30pm Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda
It-Tlieta 29 ta’ Settembru Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Il-Ġimgħa 2 t’Ottubru Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Birgu Fest
It-Tlieta 6 t’Ottubru Fis7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 9 t’Ottubru BIRGU FEST 2015
Is-Sibt 10 t’Ottubru BIRGU FEST 2015
It-Tnejn 12 t’Ottubru Kawża dwar il-maħżen tal-Planċier
L-Erbgħa 14 t’Ottubru Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ħamis 15 t’Ottubru Fis-6.00pm Ħlas tal-Bandisti
Fis-6.00pm Ħlas tal-Bandisti
It-Tnejn 19 t’Ottubru Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Il-Ġimgħa 23 t’Ottubru Ikla Familajri għall-Membri u Ħbieb
It-Tnejn 26 t’Ottubru Fit-3.00pm Attivita` għat-Turisti
L-Erbgħa 28 t’Ottubru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali