Awguri għall-ħatra ta’ Imħallef mis-Soċjetà Mużikali San Lawrenz

Il-President u l-Membri tal-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz, Belt Vittoriosa jawguraw lill-ex Konsulent Legali u Membru Neville Camilleri għall-ħatra tiegħu bħala Imħallef tal-Ġudikatura. Bħala wild il-Belt Rebbieħa nħossuna onorati b’din il-ħatra tant prestiġjuża.