BBQ ġewwa s-Sorreda Hotel

BBQ 21 ta' Ġunju Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali organizzat BBQ ġewwa s-Sorreda Hotel f’Buġibba. B’attendenza numeruża għall-aħħar, u f’atmosfera mill-isbaħ, il-membri tas-Soċjeta` flimkien mal-familji u l-ħbieb tagħhom li attendew għal dan il-BBQ ħadu gost flimkien, b’ikla varjata għall-aħħar u fuq kollox bnina. Nħeġġu lill-kulħadd sabiex jattendi għall-attivita` li jmiss organizzata minn din il-Kummissjoni.