BBQ fil-Victoria Hotel nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju, 2016

bb1 24 06 2016td>

Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz ser tkun qed torganizza BBQ fil-Victoria Hotel, Sliema nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju, 2016. Il-prezz ser ikun ta’
€30 bis-sistema all inclusive fejn wieħed jista jiekol u jixrob kemm irid. Għal min irid hemm it-trasport ukoll li huwa parti mill-pakkett u ma’ jridx isir xi ħals żejjed. Għal aktar dettalji għamlu kuntatt mas-Sur Eugenio Pellicano fuq 7961 7288.