Elett il-Kumitat għas-snin 2021/22

 

Fil-Laqgħat Ġenerali li saru nhar it-Tnejn 24 ta’ Mejju, 2021 ġie elett il-Kumitat għas-snin 2021/2022 kif jidher hawn taħt:-

Presidenti Onorarji L-Eċċ. Tiegħu Dott Ugo Mifsud Bonnici
L-Eċċ. Tiegħu Fra John Edward Critien
Is-Sur Joseph Scicluna
Is-Sur Tony Cassar
Is-Sur Lorenzo Zahra
Is-Sur Conrad Baldacchino
Membri Onorarji Is-Sur Ivan Scicluna
Is-Sur Ed Schoebben
Is-Sur  Geert Sciot
Kappillan Onorarju Mons. Paul Raggio
Kappillan Wisq Rev.Kan. Arcipriet Carmelo Busuttil
President Is-Sur Bjorn Callus
Viċi President Is-Sur Noel Gauci
Segretarju Is-Sur Simon Farrugia
Kaxxier Is-Sur Lawrence Farrugia
Assistent Segretarju Is-Sur Adrian Vella
Delegat tal-Banda Is-Sur Paul Bongailas
Arkivista Is-Sur Christopher Pisani
Deputat Is-Sur John Attard
Rappreżentanti tal-Membri Is-Sur Eugenio Pellicano
Is-Sur Luke Ciantar
Is-Sur Josmar Mifsud
Kuratur Is-Sur Noel Gauci
P.R.O. Is-Sur Adrian Vella
Rappreżentanti Is-Sur Bjorn Callus
fl-Għaqda Każini tal-Banda Is-Sur Simon Farrugia
Direttur tal-Loghob Is-Sur Lawrence Gonzi
Surmast Direttur Mro. Jonathan Abela A.Mus.LCM
Assistent Surmast Mro. Francois Borg
Għalliema Is-Sinjura Roberta Mercieca
Awdituri Is-Sur Charles Pace
Is-Sur Lawrence Gonzi