Illejla ‘ Vittoriosa in Festa’ – Programm Mużikali bit-tema ‘ The Eu in Concert’

73 Illejla l-Banda Vittoriosana San Lawrenz tippreżenta l-Programm Mużikali ‘Vittoriosa in Festa’ fuq il-Planċier artistiku fl-akbar pjazza ta’ Beltna. Il-Banda li ser tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri ser tesegwixxi dan il-Programm bit-tema ‘The Eu in Concert’. Il-programm jibda fid-930pm wara li l-Banda tkun għamlet marċ tul Triq il-Mina l-Kbira li jibda fit-8pm.