ILLUM L-10 T’AWWISSU – JUM IL-FESTA TA’ SAN LAWRENZ

 

 

 

Dalgħodu fid-9.30am Pontifikal Solenni fil-Knisja Kolleġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz.

Fis-6.30pm Quddiesa, Għasar u Barka Sagramentali liema funzjoni tiġi fi tmiemha bid-daqq tal-Antifona tal-Kanonku Luigi Fenech u l-Innu Popolari lil San Lawrenz ta’ Lorenzo Galea.

F’isem il-President u l-Membri tal-Kumitat nawguraw lil-kulħadd il-Festa t-Tajba. VIVA SAN LAWRENZ, MISSIER IL-BELT REBBIEĦA.