Isiru l-Auditions għall-għażla tas-Surmast

20150117_125850 Illum wara nofs in-nhar fis-Sala tal-Kunċerti tal-Każin saru l-auditions bħala fażi finali sabiex jintgħażel is-Surmast Direttur ġdid tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz. B’kollox kien hemm sitt finalisti li ddiriġew dawn is-siltiet mużikali.

Jonathan Abela – Cavalleria Rusticana (Pietro Mascagni) The Provenance (Jonathan Abela)

Gordon Baldacchino – ‘Happy’ from the movie ‘Despicable me 2’ (Pharrell Williams Arr. G. Baldacchino) ‘Amethyst’ (Gordon Baldacchino)

Ugo Buhagiar – 10th Anniversary (Ugo Buhagiar) Barcelona (M.Moran/F.Mercury Arr. U. Buhagiar)

Joseph Chircop – James Bond Suite (Arr. Frank Erickson) All about the bass (Arr. Joseph Chircop)

Etienne Spiteri – An Angel on the 24th (Etienne Spiteri) Palladio (K. Jenkins Arr. R. Longfield)

Ray Zammit – Jien Nikola Protettur Tagħkom (Ray Zammit) Skyfall (Paul Epworth Arr. R. Zammit)

Issa jmiss lill-Bord tal-Għażla sabiex jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu u jirrakkomanda lill-Kumitat Ċentrali dwar min għandu jkun is-Surmast Direttur tal-Banda għas-snin li ġejjin.