Issir il-Laqgħa Ġenerali Mista

 

Nhar il-Ħadd 16 ta’ Frar, 2020 saret il-Laqgħa Ġenerali Mista għall-Membri tal-Kumitat, Bandisti u Membri fejn ġie approvat ir-Rapport Amministrattiv u dak Finanzjarju. Fi tmiem il-Laqgħa ngħatat tifkira lis-Sur Lawrence V. Farrugia, John Pisani u Oscar Adami bħala rikonoxximent għas-servizz li taw lis-Soċjeta’ matul is-snin.