Kumitat għas-snin 2015/16

arma maltese fonts Il-Kumitat tas-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz, Belt Vittoriosa ġie ffurmat kif ġej għas-snin 2015/16.

Patrun tas-Soċjeta’ – L-Emminenza Tiegħu Kardinal Prospero Grech OSA
Presidenti Onorarji – L-Eċċ. Tiegħu Dott Ugo Mifsud Bonnici
– L-Eċċ. Tiegħu Fra John Edward Critien
– Is-Sur Joseph Scicluna
– Is-Sur Tony Cassar
– Is-Sur Lorenzo Zahra
Kappillan – Wisq Rev. Kan. Arcipriet Joe Cilia
President – Is-Sur Lawrence V. Farrugia
Vici President – Is-Sur Anthony Gauci
Segretarju – Is-Sur Paul Bongailas
Kaxxier – Is-Sur Oscar Adami
Assistent Segretarju- Is-Sur Eugenio Pellicano
Assistent Kaxxier – Is-Sur Carmelo Scicluna
Delegat tal-Banda – Is-Sur Bjorn Callus
Arkivista – Is-Sur Simon Farrugia
Deputat – Is-Sur John Pisani
Rappreżentanti tal-Membri – Is-Sur John Attard
– Is-Sur Miguel Mifsud
– Is-Sur Lawrence Pace
Kuratur – Is-Sur Lawrence Pace
Ass.Kuratur – Is-Sur Carmelo Scicluna
Rapp. Għaqda Kazini Banda – Is-Sur Simon Farrugia
– Is-Sur Paul Bongailas
Surmast Direttur – Mro. Paul Schembri M.I.S.M., M.I.W.M.
Surmast Direttur Suċċessur- Mro. Jonathan Abela A.Mus.LCM
Assistent Surmast – Mro. Ugo Buhagiar Dip.Mus.B.Mus.T. (U.K.)
Awdituri – Is-Sur Mark Bugeja
– Is-Sur Joseph Zammit