L-Ikla tal-Milied fis-Soreda Hotel, Bugibba

Parti mill-attendenza ghall-Ikla  Bhalma jsir kull sena l-Kummissjoni Attivitajiet Socjali fi hdan il-Kumitat tas-Socjeta’ Muzikali San Lawrenz organizzat l-Ikla tal-Milied nhar is-Sibt 14 ta’ Dicembru, 2013 fis-Soreda Hotel, Bugibba. L-attendenza kienet wahda tajba hafna fejn din tkompli timlina bil-kuragg sabiex norganizzaw aktar attivitajiet simili. Grazzi tal-ghajnuna taghkom.