Laqgħa Ġenerali Annwali – L-Erbgħa 29 ta’Jannar, 2014

Soċjeta` Mużikali San Lawrenz, Belt Vittoriosa Il-Laqgħa Ġenerali Annwali sejra ssir nhar il-Erbgħa 29 ta’Jannar, 2014 u tibda fis-7.00p.m. Wara li jsir il-Qari tal-Minuti dawk preżenti japprovaw ir-Rapport Amministrattiv li jkun ippreżenta s-Segretarju u r-Rapport Finanzjarju mressaq mill-Kaxxier tas-Soċjeta’. Il-membri u l-bandisti huma mħeġġa sabiex jattendu.