Nomini għall-Kumitat 2017- 2018

ak

 

 

Is-Segretarju tas-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz qiegħed jilqa’ nomini għal Uffiċjali u Membri tal-Kumitat Ċentrali għas-snin 2017-2018 sa mhux aktar tard min-nhar it-Tnejn 16 ta’ Jannar 2017. Kull nomina trid tkun proposta u sekondata minn Bandist / Membru Propjetarju jew Membru u ffirmata mill-kontestant. Formoli ta’ nominazzjonijiet jistgħu jinġabru mingħand is-Segretarju.