PER CRUCEM TUAM – PROGRAMM TA’ MUŻIKA SAGRA U FUNEBRI MILL-BANDA VITTORIOSANA SAN LAWRENZ

 

Nhar il-Ħamis 7 t’April 2022, lejlet id-Duluri, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ser ttella’ programm ta’ marċi funebri u mużika sagra fil-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz fil-Birgu.
Per Crucem Tuam jibda għall-ħabta tas-7.30pm u l-Banda tkun taħt id-direzzjoni ta’ Mro Jonathan Abela.