‘PULLED PORKED FTIRA’ & ‘CHRISTMAS SWEETS ASSORTMENT’ DELIVERY – IS-SIBT 19 TA’ DIĊEMBRU, 2020

Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali fi ħdan is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz ser torganizza ‘Pulled Pork Ftira’ & ‘Christmas Sweets Assortment’ delivery nhar is-Sibt 19 ta’ Diċembru, 2020.

Il-prezz  għal ftira bil-pulled  pork u patata l-forn flimkien ma’ fresh vegetables ser ikun ta’ €7. Il-‘Christmas Sweets Assortment’ ser jinbiegħ bil-prezz ta’  €5 .  Prezz speċjali jekk persuna tieħu t-tnejn li huma huwa ta’  10 .

Kull min huwa interessat għandu jċempel lil Eugenio Pellicano fuq 7961 7288 jew javviċina xi membru tal-Kumitat mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa 16 ta’ Diċembru, 2020.Grazzi bil-quddiem tal-appoġġ tagħkom.