Il-Banda Barra minn Xtutna

Il-mawra tal-Banda San Lawrenz ġewwa l-Belġju 2010

Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz żaret il-Belġju bejn il-11 u 18 ta’ Diċembru 2010, bħala parti mill-iskambju mużikali mal-Philharmonie Royale Concordia minn Ottignies ġewwa l-Belġju. Il-Kontinġent bejn Bandisti, membri tal-Kumitat u akkumpanjaturi kien jgħodd mal-54 ruħ. Dan il-grupp telaq lejn il-Belġju is-Sibt 18 ta’ Diċembru wara nofsinhar u wasal fil-lukanda ġewwa Louvain-La-Neuve għall-ħabta tad-9 ta’ filgħaxija.

L-għada, il-Ħadd 19 ta’ Diċembru, il-kontinġent attenda għall-quddies ġewwa din il-Belt u mbgħad rħielha lejn il-Belt ta’ Nivelles, fejn il-Banda San Lawrenz tat l-ewwel kunċert tagħha. Dan il-kunċert sar ġewwa l-Knisja Kolleġġjata ta’ Nivelles fis-1.30 pm, li hi l-knisja prinċipali fil-qalba ta’ din il-Belt. Flimkien mal-Banda San Lawrenz, ħadet sehem ukoll il-Philharmonie Royale Concordia. Il-Banda San Lawrenz, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Paul Schembri, għamlet dan il-Programm;

Light Cavalry F.V. Suppe
Blue Danube Johan Strauss
Gladiator Hans Zimmer
20th Anniversary Paul Schembri
Feliz Navidad Jose Feliciano
Christmas Kings Arr. A. Balent
Radetzky March Johan Strauss

Dan il-programm ġie milqugħ tajjeb ħafna minn dawk preżenti. Wara, li spiċċa dan il-kunċert, iż-żewġ baned kienu mistiedna għall-riċeviment ġewwa Lukanda Ewlenija f’Nivelles li kien mogħti mis-Sindku ta’ din il-Belt. Imbgħad, wara li l-kontinġent kellu ċ-ċans li jżur il-Villaġġ tal-Milied tal-Lokal, rħielha lejn Ceroux-Mousty fejn il-Philharmonie Royale Concordia organizzat ikla uffiċjali għall-kontinġent kollu.

It-Tnejn 13 u t-Tlieta 14 ta’ Diċembru kienu ġranet liberi mid-daqq u għalhekk il-kontinġent żar diversi postijiet fosthom Maredsous u l-Kunvent tal-lokal, Dinant, fejn jinsab mużew famuż ħafna rigward l-istrument tas-Saxophone u Bruges, belt sabiħa fin-naħa ta’ fuq tal-Belġju.

Kunċert ġewwa Louvain-La-Neuve

 

L-Erbgħa 15 ta’ Diċembru kienet ġurnata oħra mpenjattiva għall-Banda San Lawrenz mil-lat mużikali. Wara li l-grupp kollu żar il-Belt Louvain-La-Neuve, waranfosinhar il-Banda daqqet fil-pjazza Prinċipali ta’ dan il-post fejn allegrat lill-dawk kollha li kienu qed iżuru il-villaġġ tal-Milied. F’dan il-programm, f’kesħa kbira il-Banda San Lawrenz daqqet din il-mużika;

 

 

Light Cavalry F. V. Suppe
20th Anniversary Paul Schembri
Blue Danube Johan Strauss
Best of Zucchero P. Pia
The Best of Maltese Folklore Arr. A. Chircop
Carmen George Bizet
La Vita e Bella Nicola Piovani
Feliz Navidad Jose Feliciano
Christmas Kings A. Balent

Il-Ħamis 16 ta’ Diċembru, il-kontinġent żar il-post storiku ta’ Waterloo. Hawnhekk il-grupp kellu ċ-ċans li jara id-dar fejn għix id-Duka ta’ Wellington, il-mużew, diversi filmati kif ukoll l-art li fuqha saret din il-battalja tant famuża.

Il-Kant tal-Christmas Carols mal-Banda San LawrenzImbgħad il-Ġimgħa 17 ta’ Diċembru kien l-iktar jum importanti f’din il-mawra. Il-grupp kellu telaq wara nofsinhar lejn Brussell fejn wara li żar il-Grand Place u xi postijiet oħra fiċ-ċentru ta’ din il-Belt Kapitali Ewropeja, il-Banda San Lawrenz marret ġewwa Dar Malta biex tibda tipprepara għall-Kunċert u l-Quddiesa. Filfatt, il-Banda San Lawrenz akkumpanjat bid-daqq ta’ għanjiet tal-Milied l-ewwel quddiesa li qatt saret ġewwa dan il-post. Wara li spiċċat il-quddiesa, il-Banda akkumpanjat ukoll grupp ta’ tfal Maltin waqt il-kant tal-Christmas Carols.

Pero` iktar importanti minn hekk, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz kienet propju l-ewwel banda Maltija li qatt daqqet ġewwa Dar Malta. U bix-xieraq, fuq stedina tal-Ambaxxatur Malti għar-Renju tal-Belġju, li l-Banda San Lawrenz ħejjiet u daqqet program sabiħ ħafna;

Light Cavalry F. V. Suppe
Il-Bajja tal-Mellieħa Arr. Mauro Farrugia
Blue Danube Johan Strauss
Best of Zucchero P. Pia
Niftakar Fik Arr. R. Zammit
20th Anniversary Paul Schembri
The Best of Maltese Folklore Arr. A. Chircop
Feliz Navidad Jose Feliciano
Christmas Kings A. Balent

Il-Banda San Lawrenz iddoqq ġewwa Dar Malta

Dan il-Programm intlaqa’ tajjeb ħafna minn dawk preżenti. Wara li daqqet il-Banda San Lawrenz, saru id-diskorsi u l-preżentazzjonijiet lill-Kumitat u s-Surmast tal-Philharmonie Royale Concordia u lill-Ambaxxatur Malti l-E.T. tiegħu Pierre Clive Agius. Wara li sar riċeviment tal-okkażjoni, il-Philharmonie Royale Concordia għamlet il-programm tagħha.

Is-Sibt 18 ta’ Diċembru, l-aħħar juPreżentazzjoni lill-E.T. Ambaxxatur ta' Malta għall-Belġjum tal-Banda San Lawrenz ġewwa l-Belġju, beda minn kmieni filgħodu meta l-kontinġent kollu kien mistieden għall-Breakfast tradizzjonali tal-Milied Belġjan ġewwa Farmhouse f’Ottignies. Wara sar kunċert mill-Philharmonie Royale Concordiafejn il-kontinġent kollu setgħa jara il-mod kif din l-orkestra tagħmel ir-rehearsals tagħha. Pero` il-mawra kienet waslet fl-aħħar tagħha, u b’theddida ta’ maltempata borra, il-kontinġent telaq mill-Belġju u wasal lura Malta għall-ħabta ta’ nofs il-lejl. Żgur li din il-mawra tista’ titqies suċċess minn kull lat, kemm mil-lat mużikali, kif ukoll minn dak organizattiv u ta’ divertiment, u dan qaluh il-membri tal-kontinġent li akkumpanja lill-Banda San Lawrenz kif ukoll diversi rapporti li deheru fl-istampa.

 

Skambju Mużikali ieħor

Wara biss 8 snin, u fl-okkażjoni tal-135 Anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjeta`, il-kumitat ħass li jkun xieraq li għal darb’oħra, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tkun l-ambaxxatriċi ta’ Beltna u ta’ Pajjiżna barra minn xtutna. U għal darb’oħra, x-xewqa kienet li jerġa’ jsir skambju mużikali bħal ma sar fl-2010. Għaldaqstant, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz kienet il-mistiedna speċjali fil-Festa ta’ San Mauro, Viagrande, Sqallija, bejn it-13 u s-16 ta’ Jannar 2018, fil-waqt li l’Associazione Culturale Bandistica Synphonica Citta` di Viagrande kienet il-mistiedna speċjali għall-Festa ta’ San Lawrenz 2018, bejn is-7 u l-10 t’Awwissu.

Waqt iż-żjara tagħha f’Malta, l’ Associazione Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta` di Viagrande daqqet 3 darbiet fil-festa ta’ San Lawrenz. Fil-fatt, il-kontinġent wasal Malta kmieni nhar is-7 t’Awwissu 2018, u ftit wara rħielha għall-viżita fir-Rabat u l-Imdina. Mbgħad filgħaxija, il-Banda ta’ Viagrande fetħet l-impenji tagħha fil-Festa ta’ San Lawrenz permezz ta’ marċ qasir flimkien mal-Banda Vittoriosana San Lawrenz tul triq il-Mina il-Kbira, qabel il-Programm Mużikali Vittoriosa in Festa. Il-kontinġent kien mistieden għall-bibita żgħira fil-każin u wara assista għal dan il-Programm Mużikali fejn saru preżentazzjonijiet reċiproċi bejn il-baned.

Nhar it-8 t’Awwissu 2018, il-kontinġent minn Sqallija rħielha lejn il-kapitali Maltija fejn wara żjara tal-Belt Valletta, filgħaxija għal darb’oħra kien imiss sehem ieħor fil-Festa ta’ San Lawrenz din id-darba b’marċ u programm. Fil-fatt, l’Associazione Musicale Culturale Bandistica Synphonica Citta` di Viagrande bdiet b’marċ tul Triq il-Mina l-Kbira u wara esegwiet programm mużikali fuq il-planċier tas-Soċjeta`, fejn anke daqqet l-Innu ta’ San Lawrenz mal-wasal ta’ San Lawrenz jagħti d-dawl lill-Għomja fil-Pjazza.

L-għada, nhar id-9 t’Awwissu 2018, il-kontinġent kien mistieden għall-marċ ta’ filgħodu tal-Festa ta’ San Lawrenz fost il-birju tal-partitarji Palmiżi, biex mbgħad flgħaxija, din il-Banda esegwiet għal darb’ oħra programm Mużikali mill-aqwa f’Sally Port waqt La Notte di San Lorenzo, u wara għamlet marċ tul il-Waterfront tal-Belt Vittoriosa. Din iż-żjara ta’ suċċess ġiet fi tmiemha nhar il-Ġimgħa 10 t’Awwissu 2018.

L’Associazione Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta` di Viagrande

 

Dan il-korp mużikali ġewwa Viagrande hu kontinwazzjoni ta’ tradizzjoni antika ftit sekli mhux ħazin, tant li hemm dokumentat li l-oriġini tal-banda preżenti imorru lura għall-1800. Barra minn hekk, dokumentazzjoni dwar il-banda ta’ Viagrande tmur lura sal-1848, is-sena ta’ ħafna rivoluzzjonijiet ġewwa l-Italja.

Il-popolarita` ta’ din il-banda takkumpanjaha fi Sqallija kollha u anke fl-Italja permezz ta’ daqq u kunċerti fl-iktar bliet importanti tar-reġjun ta’ Sqallija u anke fil-Calabria.  Fis-snin li għaddew, din il-Banda ta’ Viagrande kienet popolari mmens għall-preżenza u s-sehem tagħha fil-festi tal-patrun ta’ ħafna mill-irħula tal-madwar, b’mod speċjali għal dik fir-raħal ta’ Sant’ Alfio, meta kienu jivvjaġġaw permezz ta’ karrettuni u karrozelli u li kienet ikkunsidrata bħala ferm ‘il bogħod.

Fis-snin 1978,  1979 u 1980, l’ Associazione Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta` di Viagrande ħadet sehem fil-“Festival delle Bande Musicali”, li kien organizzat mill-ħanut Pro-Loco ta’ Viagrande stess, fejn fih il-Banda dejjem rċeviet kritika u kunsens pożittiv ferm mill-pubbliku.

Taħt it-tmexxija ta’ Mro V. Aprile, il-banda ta’ Viagrande kienet l-ewwel banda miż-żona tal-Etna li għamlet programmi mużikali bil-parteċipazzjoni tal-“Cantanti Lirici”. Din l-inizjattiva kellha tifħir kbir mill-pubbliku u qajmet interess enormi, tant li l-pubbliku attenda b’udjenza enormi. Fis-sena 2011, fuq inizjattiva u interess tal-kunsillier tal-komun Antonino Billone, il-banda ta’ Viagrande ġiet rikonoxxuta mill-Ministeru tal-Kultura bħala grupp mużikali li jaħdem għall-ġid tal-komunita`.

Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ġewwa Viagrande

Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz żaret Viagrande, Sqallija bejn it-13 u s-16 ta’ Jannar 2018, bħala parti mill-iskambju mużikali tas-sena 2018 mal-Associazione Culturale Musicale Bandistica Synphonica Citta` di Viagrande. Il-Kontinġent bejn Bandisti, membri tal-Kumitat u akkumpanjaturi kien jgħodd mal-54 ruħ. Dan il-grupp telaq lejn Catania kmieni filgħodu s-Sibt 13 ta’ Jannar u wasal fil-lukanda ġewwa Acitrezza għall-ħabta ta’ nofsinhar, peress li kif wasal, il-kontinġent Malti ttieħed għall-viżta mill-isbaħ fuq il-vulkan popolari l-Etna. Filgħaxija l-kontinġent Vittorjożan assista għall-mixgħela mill-isbaħ u nar u dwal sinkronizzati mal-mużika ġewwa Viagrande għall-Festa ta’ San Mauro wara żjara f’Catania.

L-għada, il-Ħadd 14 ta’ Jannar, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz flimkien mal-partitarji tat l-ewwel sehem tagħha fil-Festa ta’ San Mauro permezz ta’ żewġ servizzi, fejn l-ewwel għamlet marċ brijuż kmieni wara nofisinhar, u iktar tard akkumpanjat il-purċissjoni bir-relikwija tal-qaddis. Kienu żewġ servizzi mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz li għamlu unur lil Beltna u pajjiżna.

Mbgħad it-Tnejn 15 ta’ Jannar, is-servizzi tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz laħqu l-qofol tagħhom hekk kif f’nhar il-Festa ta’ San Mauro, il-banda bdiet marċ kmieni filgħodu fejn wasslet lis-Sindku ta’ Viagrande lejn il-Knisja għall-ponitifkal tal-Festa. Wara dan, għall-ħabta ta’ nofsinhar, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz esegwiet Programm Mużikali taħt id-direzzjoni ta’ Mro Jonathan Abela fil-pjazza ewlenija ta’ Viagrande, bil-mużika tkun kif ġej:

Mexicali Brass J. Cacavas
Alba d’Amore G. Giumarra
Radetsky March J. Strauss
Concerto D’Amore J. De Haan
Luglio Arr. A. Calleja
The Last Waltz Arr. C. Pisani
You’ll be in My Heart Arr. J. Van Kraeydonck

Dan il-programm ġie milqugħ tajjeb ħafna minn dawk preżenti. Ta’ min isemmi wkoll il-preżetazzjonijiet Wara, li spiċċa dan il-kunċert, Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz akkumpanjat lill-istatwa ta’ San Mauro fil-ħruġ trijonfali tagħha mill-Knisja sal-ewwel waqtiet tal-purċissjoni, biex b’hekk intemmu l-impenju mużikali b’suċċess mill-aqwa.

It-Tlieta 16 ta’ Jannar 2018, il-kontinġent żar il-Belt pittoreska ta’ Taormina fil-waqt li filgħaxija rritorna lura lejn il-pajjiż sodisfatt għall-aħħar bis-suċessi miksuba.