TISLIMA LILL-FRA JOHN EDWARD CRITIEN, PRESIDENT ONORARJU TAS-SOĊJETÀ

 

Il-President u l-Membri tal-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz tal-Belt Vittoriosa isellmu l-memorja ta’ Fra John Edward Critien, President Onorarju tas-Soċjetà.

Fra John ta kontribut kbir lis-Soċjetà tagħna u lill-Belt Vittoriosa, u l-involviment tiegħu fil-Parroċċa tagħna kien xhieda tal-imħabba tiegħu lejn San Lawrenz.

Kondoljanzi lill-familjari u lill-Ordni li tagħha kien il-Grand Priore.