Cassettes Festive Marches

Marċi Brijużi 1983

Innu Marċ lil San Lawrenz G.Frendo
Ċentinarju P.Schembri
Kan. Lorenzo Saliba C.Caruana
St. Lawrence Youth Centre P.Buttigieg
Wenzu Farrugia P.P.Ciantar
Peru F.Mizzi
Amabile Galea A.Pace
Dilettanti tal-Festa L.Borg
Daniela S.Fabri
Innu Marċ lill-Banda San Lawrenz P.Schembri
Innu lil San Lawrenz L.Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1983 Cassette Cover

Marċi Brijużi 1985

Innu Marċ lil San Lawrenz G.Frendo
Maria Carmela P.Schembri
Regatta Champions 1984 O.Cachia
Teżori E.Spagnol
Laura S.Fabri
Manfred C.Caruana
Lorraine E.Spagnol
Analise C.Mallia
Darren A.Coleiro
Dilettanti ta’ San Lawrenz Melbourne A.Pace
Ċentinarju P.Schembri
Innu lil San Lawrenz L.Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1985 Cassette Cover

Marċi Brijużi 1987

Innu Marċ lil San Lawrenz G.Frendo
Kumitat Festa San Lawrenz P.Schembri
Zebra S.Fabri
Clayton A.Pace
Frankie F.Mercieca
Lill-President A.Coleiro
Lorraine E.Spagnol
Ġuża Fr. G.Grech O.P.
Privitelli C.Mallia
Dun Ġwann A.Sammut
Susan R.Cremona
Innu Marċ Ċentinarju P.Schembri
Innu lil San Lawrenz L.Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1987 Cassette Cover

Marċi Brijużi 1990

Anniversary H.H.Dalli
San Orenzio H.H.Dalli
Amore dell’Arte H.H.Dalli
Santa Paċenzja H.H.Dalli
Wesca H.H.Dalli
The Stars H.H.Dalli
Salute to Malta H.H.Dalli
Kolleġġjata H.H.Dalli
Asswero H.H.Dalli
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1990 Cassette Cover

Marċi Brijużi 1990

Innu Marċ lil San Lawrenz G. Frendo
Clayton 1990 P. Schembri
Toni u Rita R. Cremona
San Lorenzo 1090-1990 S. Fabri
Wayne u Kurt A. Mizzi
Il-Palma Dominanti R. Sciberras
Evtom J. Theuma
900 Sena Parroċċa E. Bugeja
Walmar C. Mallia
Lauandro J.Mamo
Ta’ Gellel A. Sammut
Maqgħudin u Ferħanin P. Schembri
Belt Tagħna Nifirħulek Kan. L. Mifsud
Innu San Lawrenz L. Galea
Innu tal-Banda H. H. Dalli

Marċi Brijużi 1992

Innu Marċ lil San Lawrenz P.Schembri
The Glorious City P.Schembri
Iċ-Ċambu A.Mizzi
Liż-Żgħażagħ Palmiżi E.Bugeja
Ta’ Indri A.Calleja
10 t’Awwissu 1992 M.Bugelli
Sussu J.Mamo
Tlaqna l-Ballu Maj. A. Aquilina
Ferħ u Allegrija P.Schembri
Bum Bum tal-Palma Maj. A. Aquilina
Power Age A.Mizzi
Amanda C.Vella
Faċċata Majestuża B.Bugeja
Ħemel S.Scicluna
Innu Marċ Ċentinarju P.Schembri
Innu lil San Lawrenz L.Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1992 Cassette Cover

Marċi Brijużi 1993

Innu Marċ lil San Lawrenz G.Frendo
Il-Kbar tal-Birgu P.Schembri
Vinceremos A.Mizzi
Il-Bar il-Ġdid M.Bugelli
Tal-Palma għall-Allegrija P.Schembri
Pablito A.Mizzi
The Glorious City P.Schembri
Power Age The Emperor A.Mizzi
Flamingoes H.H.Dalli
Innu Marċ Ċentinarju P.Schembri
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1993 Cassette Cover

Marċi Brijużi 1994

Innu Marċ lil San Lawrenz G.Frendo
Bandalora Ġdida P.Schembri
Evviva l-Banda Tagħna A.Mizzi
F’Għeluq il-Ħamsin Sena M.Bugelli
El Gringo J. J. Pace
Asswero H. H. Dalli
The Glorious City P.Schembri
Christopher A. Scicluna
Geroline R. Sciberras
Edward L. Bongailas
Sezzjoni Żgħażagħ A. Aquilina
Prosit Vittoriosa Stars P. Schembri
Golden Jubilee J. Azzopardi
Stephanie A. Mizzi
Louvic S. Fabri
Innu Marċ Ċentinarju P.Schembri
Innu Popolari San Lawrenz L. Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli

Marċi Brijużi 1995

F’San Lawrenz Maqgħudin P. Schembri
Toronto A. Mizzi
Tal-Qalba J. Busuttil
Cobra P. Schembri
Giovanni l-Vieniqua R. Pisani
L-Għira tal-Kottonera A. Mizzi
Tal-Palma tal-Ġenn R. Fenech
Carmen P. Schembri
Il-Gimu A. Aquilina
Innu Popolari San Lawrenz L. Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli

Marċi Brijużi 1996

Innu Marċ lil San Lawrenz G.Frendo
Simon P.Schembri
Il-Banda taż-Żgħażagħ M.Bugelli
Ziju Ċikk Maj. A.Aquilina
San Orenzio H.H.Dalli
Il-Ħbieb tal-Bar A.Mizzi
Joe l-Gabuba R.Fenech
Soċjeta` Armata V.Ciappara
Wenzu R.Pisani
The Golden Fountain C.Zammit
Democrazia G.Giumarra
Innu lil San Lawrenz L.Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1996 Cassette Cover

Marċi Brijużi 1997

Innu Marċ lil San Lawrenz G.Frendo
Simon P.Schembri
Giovanni l-Vieniqua R.Pisani
Iż-Żibra D.Agius
Suċċess wara l-ieħor J.Boffa
Vinceremos A.Mizzi
Tal-Qalba J.Busuttil
Tal-Palma tal-Ġenn R.Fenech
Il-Banda taż-Żgħażagħ M.Bugelli
Super Palmiżi M.Testa
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1997 Cassette Cover

Marċi Brijużi 1998

Innu Marċ lil San Lawrenz G.Frendo
Għaxar Snin President P.Schembri
Marie Louise H.H.Dalli
1997 – Sena Memorabbli M.Bugeja
Marger E.Bugeja
Orient S.Fabri
Cha Cha P.Schembri
Il-Bitħa l-Ġdida J.Mamo
Sailor Prince P.Buttigieg
Il-Miġjia tar-Relikwija R.Fenech
Passodoble P.Schembri
Innu Marċ Ċentinarju P.Schembri
Innu lil San Lawrenz L.Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli
1998 Cassette Cover

Marċi Brijużi 2000

Innu Marċ lil San Lawrenz G. Frendo
Boogie’s Child D. Agius
Faċċata Majestuża B. Bugeja
Brian & Brian D. Caruana
L-Ewwel u l-Aqwa Banda A. Mizzi
Il-Banda tal-Padrun D. Camilleri
Emperor A. Mizzi
Tlaqna l-Ballu Maj,. A. Aquilina
It-Tosu D. Caruana
Innu Marċ Ċentinarju P. Schembri
Innu tal-Banda H.H.Dalli
2000 Cassette Cover

Marċi Brijużi 2000

Innu Marċ lil San Lawrenz G. Frendo
Simon P. Schembri
Asswero H. H. Dalli
Louvic S. Fabri
Il-Banda taż-Żgħażagħ M. Bugelli
Amanda C. Vella
Ziju Ċikk A. Aquilina
Sailor Prince P. Buttigieg
900 Sena Parroċċa E. Bugeja
Toronto A. Mizzi
Edward L. Bongailas
10 t’Awwissu 1989 R. Sciberras
Sussu J. Mamo
Tal-Palma tal-Ġenn R. Fenech
Innu Marċ Ċentinarju P. Schembri
Innu San Lawrenz L. Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli

Marċi Brijużi 2001

Innu Marċ San Lawrenz G.Frendo
Loredana P.Schembri
Georgina A.Mizzi
Il-President U.Buhagiar
Jacob D.Agius
Carmel S.Fabri
Lawrence & Andrew J.Vella
Tony Aquilina D.Darmanin
Flamingoes H.H.Dalli
Nisa Palmiżi R.Schiberras
John & Michael M.Bugelli
Tal-Ħajjat E.L.Abela
Innu Marċ Ċentinarju P.Schembri
Innu lil-San Lawrenz L.Galea
Innu tal-Banda H.H.Dalli
2001 Cassette Cover