Kumitat tas-Soċjeta`

Presidenti Onorarji L-Eċċ. Tiegħu Dott Ugo Mifsud Bonnici
L-Eċċ. Tiegħu Fra John Edward Critien
Is-Sur Joseph Scicluna
Is-Sur Tony Cassar
Is-Sur Lorenzo Zahra
Is-Sur Conrad Baldacchino
Membri Onorarji Is-Sur Ivan Scicluna
Is-Sur Geert Sciot
Is-Sur Ed Schoebben
Kappillan Onorarju Mons. Paul Raggio
Kappillan Wisq Rev. Kan. Arċipriet Carmelo Busuttil
President Is-Sur Bjorn Callus
Viċi President Is-Sur Noel Gauci
Segretarju Is-Sur Simon Farrugia
Kaxxier Is-Sur Lawrence Farrugia
Assistent Segretarju Is-Sur Adrian Vella
Arkiviżta Is-Sur Christopher Pisani
Deputat Is-Sur John Attard
Rappreżentanti tal-Membri Is-Sur Eugenio Pellicano
Is-Sur Luke Ciantar
Is-Sur Josmar Mifsud
Is-Sinjura Ilona Callus
Is-Sur Thomas Farrugia
Rappreżentanti fl-Għaqda Każini tal-Banda Is-Sur Bjorn Callus
Is-Sur Simon Farrugia
Direttur tal-Logħob Is-Sur Lawrence Gonzi
Kuratur Is-Sur Noel Gauci
Surmast Direttur Mro Jonathan Abela
Surmast Sostitut Mro Christopher Pisani
Mro Andrew Zarb
Għalliema Is-Sinjura Roberta Pisani Mercieca
Is-Sinjura Melanie Mizzi
Is-Sur Garison Bonnici
Is-Sur Thomas Farrugia
Reviżuri Is-Sur Charles Pace
Is-Sur Lawrence Gonzi