Kumitat tas-Soċjeta`

Patrun tas-Soċjeta` L-Eminenza Tieghu Kardinal Prospero Grech OSA
Presidenti Onorarji L-Eċċ. Tiegħu Dott Ugo Mifsud Bonnici
L-Eċċ. Tiegħu Fra John Edward Critien
Is-Sur Joseph Scicluna
Is-Sur Tony Cassar
Is-Sur Lorenzo Zahra
Is-Sur Konrad Baldacchino
Membri Onorarji Is-Sur Ivan Scicluna
Is-Sur Geert Sciot
Is-Sur Ed Schoebben
Kappillan Onorarju Mons. Paul Raggio
Kappillan Wisq Rev. Kan. Arċipriet Carmelo Busuttil
President Is-Sur Bjorn Callus
Aġent President Is-Sur Lawrence V. Farrugia
Viċi President Is-Sur Noel Gauci
Segretarju Is-Sur Simon Farrugia
Kaxxier Is-Sur Lawrence Farrugia
Assistent Segretarju Is-Sur Eugenio Pellicano
Assistent Kaxxier Is-Sur Karmenu Scicluna
Arkiviżta Is-Sur Chris Pisani
Delegat tal-Banda Is-Sur Paul Bongailas
Rappreżentanti tal-Membri Is-Sur John Attard
Is-Sur Luke Ciantar
Is-Sinjorina Ruth Inguanez
Is-Sur Mark Adami
Rappreżentanti fl-Għaqda Każini tal-Banda Is-Sur Bjorn Callus
Is-Sur Simon Farrugia
Direttur tal-Logħob Is-Sur Lawrence Gonzi
Kuratur Is-Sur Noel Gauci
Uffiċjal Menswalita` Is-Sinjorina Ruth Inguanez
Surmast Direttur Mro. Jonathan Abela
Assistent Surmast Mro. Francois Borg
Għalliema Roberta Mercieca
Thomas Farrugia
Chris Pisani
Reviżuri Is-Sur Jospeh Zammit
Is-Sur Lawrence Zahra