Servizzi tal-Banda 2018

Data Okkażjoni Lokalita`
Il-Ħadd 14 ta’ Jannar Festa San Mauro Viagrande, Sqallija
It-Tnejn 15 ta’ Jannar Festa San Mauro Viagrande, Sqallija
Is-Sibt 20 ta’ Jannar Ftuħ V18 Valletta
Il-Ħamis 22 ta’ Frar Laqgħa Mistiedna Distinti Tigne’ Point, Sliema
Il-Ħadd 25 ta’ Marzu Programm Ħadd il-Palm Birgu
Il-Ġimgħa 30 ta’ Marzu Ġimgħa l-Kbira Birgu
Il-Ħadd 1 t’April Ħadd il-Għid Birgu
Is-Sibt 14 t’April Recording Marċi Brijużi Żurrieq
Is-Sibt 28 t’April Inawgurazzjoni tat-Titular fil-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz Birgu
Il-Ħadd 29 t’April Pussess tal-Arċipriet Birgu
Il-Ħadd 27 ta’ Mejju L-Ewwel Tqarbina Birgu
Is-Sibt 2 ta’ Ġunju Fanfarra Corpus Birgu
L-Erbgħa 6 ta’ Ġunju Programm Annwali Birgu
Il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju Qalb ta’ Ġesu` Birgu
Is-Sibt 9 ta’ Ġunju Festi Speċjali Marija Bambina Isla
Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju Qalb ta’ Ġesu` Tal-Ħawli, Birgu
Il-Ħadd 17 ta’ Ġunju Festa ta’ Corpus Rabat
L-Erbgħa 25 ta’ Lulju Madonna tal-Karmnu Balluta
Il-Ħadd 29 ta’ Lulju Kristu Re Raħal Ġdid
It-Tlieta 31 ta’ Lulju Mota tan-Novena Birgu
L-Erbgħa 1 t’Awwissu Quddiesa ta’ ringrazzjament 135 Sena Banda Birgu
It-Tlieta 7 t’Awwissu Vittoriosa in Festa Birgu
L-Erbgħa 8 t’Awwissu Marċ tal-Antiviġilja Birgu
Il-Ħamis 9 t’Awwissu Marċ tat-Te Deum Birgu
Is-Sibt 11 t’Awwissu Marċ tal-Għada tal-Festa Birgu
It-Tnejn 13 t’Awwissu Santa Marija Rabat, Għawdex
Il-Ħamis 16 t’Awwissu San Leonardu Kirkop
Il-Ħadd 2 ta’ Settembru San Girgor Sliema
Is-Sibt 8 ta’ Settembru Marija Bambina Isla
Is-Sibt 15 ta’ Settembru Santu Wistin Valletta
Il-Ġimgħa 19 t’Ottubru Mixja Pink October Birgu
Is-Sibt 27 t’Ottubru Madonna taċ-Ċintura Gudja
Is-Sibt 22 ta’ Diċembru Programm tal-Milied Birgu
It-Tnejn 24 ta’ Diċembru Purċissjoni Lejlet il-Milied Birgu