Servizzi tal-Banda 2019

Data Okkażjoni Lokalita`
Il-Ħadd 10 ta’ Frar Red Rally Birgu
Il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu Purċissjoni Redentur Valletta
Il-Ġimgħa 19 t’April Ġimgħa l-Kbira Birgu
Il-Ħadd 21 t’April Ħadd il-Għid Birgu
Il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju Programm Annwali Birgu
Il-Ħadd 16 ta’ Ġunju L-Ewwel Tqarbina Birgu
Is-Sibt 22 ta’ Ġunju Fanfarra Corpus Birgu
Il-Ħadd 23 ta’ Ġunju Festa ta’ Corpus Rabat
Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju Qalb ta’ Ġesu` Birgu
Il-Ġimgħa 5 ta’ Lulju Qalb ta’ Ġesu` Tal-Ħawli, Birgu
Il-Ħadd 21 ta’ Lulju Festa San Ġużepp Kalkara
L-Erbgħa 24 ta’ Lulju Madonna tal-Karmnu Balluta
Il-Ħadd 28 ta’ Lulju Kristu Re Raħal Ġdid
L-Erbgħa 31 ta’ Lulju Mota tan-Novena Birgu
Il-Ħamis 1 t’Awwissu Quddiesa ta’ Jum l-Għaqdiet fin-Novena Birgu
L-Erbgħa 7 t’Awwissu Vittoriosa in Festa Birgu
Il-Ħamis 8 t’Awwissu Marċ tal-Antiviġilja Birgu
Il-Ġimgħa 9 t’Awwissu Marċ tat-Te Deum Birgu
Il-Ħadd 11 t’Awwissu Marċ tal-Għada tal-Festa Birgu
It-Tlieta 13 t’Awwissu Santa Marija Rabat, Għawdex
Is-Sibt 24 t’Awwissu San Leonardu Kirkop
Il-Ħadd 1 ta’ Settembru San Girgor Sliema
Il-Ħadd 8 ta’ Settembru Marija Bambina Isla
Is-Sibt 26 t’Ottubru Madonna taċ-Ċintura Gudja
Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru Programm tal-Milied Kalkara
It-Tlieta 24 ta’ Diċembru Purċissjoni Lejlet il-Milied Birgu