Servizzi tal-Banda 2022

Data Okkażjoni Lokalita`
Il-Ħamis 17 ta’ Frar Recording Marċi Funebri Żurrieq
L-Erbgħa 6 t’April Funeral tal-Ex President Lawrence V. Farrugia Birgu
Il-Ħamis 7 t’April Per Crucem Tuam – Programm Funebri Birgu
L-Erbgħa 13 t’April Fanfarra Purċissjoni Sewda Birgu
Il-Ġimgħa 15 t’April Ġimgħa l-Kbira Birgu
Il-Ħadd 17 t’April Ħadd il-Għid Birgu
It-Tlieta 24 ta’ Mejju Marċ Brijuż l-Ewwel Erbgħa Birgu
L-Erbgħa 25 ta’ Mejju Innijiet nhar l-Ewwel Erbgħa Birgu
Is-Sibt 11 ta’ Ġunju San Filep Ħaż-Żebbuġ
Il-Ħadd 12 ta’ Ġunju Praċett Birgu
Is-Sibt 18 ta’ Ġunju Fanfarra Corpus Birgu
Il-Ħadd 19 ta’ Ġunju Corpus Rabat
Il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju Qalb ta’ Ġesu` Birgu
Is-Sibt 28 ta’ Ġunju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija Burmarrad
Il-Ġimgħa 1 ta’ Lulju Qalb ta’ Ġesu` Tal-Ħawli, Birgu
Is-Sibt 16 ta’ Lulju Akkademja 100 Sena Palazzo Huesca Birgu
Il-Ħadd 17 ta’ Lulju San Ġużepp Kalkara
It-Tlieta 19 ta’ Lulju Marċ 100 Sena Palazzo Huesca Birgu
Il-Ħamis 21 ta’ Lulju Madonna tal-Karmnu Żurrieq
Il-Ħadd 31 ta’ Lulju Kristu Re Paola
Il-Ħadd 31 ta’ Lulju Marċ tal-Mota tan-Novena Birgu
It-Tlieta 2 t’Awwissu Quddiesa Birgu
Il-Ħadd 7 t’Awwissu Vittoriosa in Festa Birgu
It-Tnejn 8 t’Awwissu Marċ Filgħodu Birgu
It-Tnejn 8 t’Awwissu Marċ tal-Antiviġilja Birgu
It-Tlieta 9 t’Awwissu Marċ tat-Te Deum Birgu
L-Erbgħa 10 t’Awwissu Marċ ta’ Jum il-Festa Birgu
Il-Ħamis 11 t’Awwissu Marċ tal-Għada tal-Festa Birgu
Is-Sibt 13 t’Awwissu Santa Marija Victoria
Is-Sibt 20 t’Awwissu San Leonardu Kirkop
Il-Ħamis 8 ta’ Settembru Marija Bambina Isla
Il-Ġimgħa 23 ta’ Settembru Programm Festival tal-Baned Fondazzjoni Kottonera Bormla
Is-Sibt 8 t’Ottubru Programm Birgu Fest Birgu
Is-Sibt 29 t’Ottubru Madonna taċ-Ċintura Gudja
Is-Sibt 24 ta’ Diċembru Lejlet il-Milied Birgu