Servizzi tal-Banda 2023

Data Okkażjoni Lokalita`
Il-Ġimgħa 3 ta’ Frar Programm Mużikali Valletta
Is-Sibt 18 ta’ Marzu Recording Innijiet Lawrenzjani Żurrieq
L-Erbgħa 5 t’April Fanfarra Purċissjoni Sewda Birgu
Il-Ġimgħa 7 t’April Ġimgħa l-Kbira Birgu
Il-Ħadd 9 t’April Ħadd il-Għid Birgu
Is-Sibt 13 ta’ Mejju Marċ Internazzjonali Valletta
L-Erbgħa 24 ta’ Mejju Marċ Brijuż l-Ewwel Erbgħa Birgu
Il-Ħadd 4 ta’ Ġunju Praċett Birgu
Is-Sibt 10 ta’ Ġunju Fanfarra Corpus Birgu
Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju Qalb ta’ Ġesu` Birgu
Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju Corpus Rabat
Is-Sibt 24 ta’ Ġunju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija Burmarrad
Il-Ħadd 16 ta’ Lulju San Ġużepp Kalkara
Il-Ħamis 20 ta’ Lulju Madonna tal-Karmnu Żurrieq
Il-Ħadd 30 ta’ Lulju Kristu Re Paola
It-Tnejn 31 ta’ Lulju Marċ tal-Mota tan-Novena Birgu
L-Erbgħa 2 t’Awwissu Quddiesa Birgu
L-Erbgħa 2 t’Awwissu Festa Tfal Birgu
It-Tnejn 7 t’Awwissu Vittoriosa in Festa Birgu
It-Tlieta 8 t’Awwissu Marċ tal-Antiviġilja Birgu
L-Erbgħa 9 t’Awwissu Marċ tat-Te Deum Birgu
Il-Ħamis 10 t’Awwissu Marċ ta’ Jum il-Festa Birgu
Il-Ġimgħa 11 t’Awwissu Marċ tal-Għada tal-Festa Birgu
Is-Sibt 19 t’Awwissu San Leonardu Kirkop
Il-Ġimgħa 8 ta’ Settembru Marija Bambina Isla
Il-Ħadd 10 ta’ Settembru Marċ Regatta Birgu
Il-Ħadd 15 t’Ottubru Brass Quintet Birgu
It-Tlieta 17 t’Ottubru Quddiesa Birgu
Il-Ġimgħa 20 t’Ottubru Brass Band Birgu
Is-Sibt 21 t’Ottubru Marċ Brijuż Birgu
Il-Ħadd 22 t’Ottubru Purċissjoni Birgu
Is-Sibt 2 ta’ Diċembru Recording Orkestrali Żurrieq
It-Tlieta 12 ta’ Diċembru Kunċert tal-Milied Birgu
Is-Sibt 24 ta’ Diċembru Lejlet il-Milied Birgu