Kunċerti Annwali

Fl-1999, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz iddeċidiet li biex tkompli tgħolli l-livell mużikali tal-Banda, tibda ta’ kull sena tesegwixxi Programm fix-xhur tax-xitwa. Il-Kumitat iddiskuta b’mod partikolari l-lokal fejn dan kellu jinżamm u b’deċiżjoni għaqlija dan il-Programm Annwali beda jsir fil-Belt Vittoriosa. Fl-ewwel snin dan inżamm fil-Mużew Marittimu fil-Vittoriosa Waterfront iżda wara diversi snin il-lokal inbidel għal dak tal-Caraffa Exhibition Halls, fl-istess Waterfront. Fis-sena 2012, il-Kumitat ddeċieda li dan il-Programm annwali għandu jsir fil-qalba tal-Birgu, propju fis-Sala Parrokkjali.

Fl-ewwel Programm, li sar nhar il-Ħamis 18 ta’ Marzu 1999 fil-Mużew Marittimu, il-Birgu, f’ġieħ il-President ta’ Malta u President Onorarju tas-Soċjeta` Dott. Ugo Mifsud Bonnici, il-Banda daqqet dan il-Programm;

Overture Egmont L.V. Beethoven
Fantasia Otello G. Verdi
Ballet Faust C. Gounod
Rapsodia Hungarian No. 2 F.Liszt
Sinfonia Orfeo Al Inferno J. Offenbach
Sonatina La Tromba Magica P. Schembri
Valzer 20th Anniversary P. Schembri
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Kunċert Annwali 2000

 

 

Sena wara, fis-sena 2000, fl-okkażjoni tal-Millenju l-Ġdid, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz daqqet dan il-programm fil-Mużew Marittimu;

 

 

 

Sinfonia No.3, II Mov Eroica L.V. Beethoven
Rhapsody for Clarinet The New Millennium P. Schembri
Fantasia Centenaria P. Schembri
Medley The Boys From Liverpool Lennon/McCartney
Musical Theme Music J. Miles (Arr. R. Zammit)
Selection Phantom of The Operah A. Lloyd Weber
Medley Tom Jones in Concert H. Kolasch
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Il-Kunċert Annwali tas-sena 2001, li sar fil-Mużew Marittimu ukoll, il-Banda San Lawrenz, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri, daqqet din il-mużika;

Overture La Gazza Ladra G. Rossini
Suite Peer Gynt E. Grieg
Selection La Traviata G. Verdi
Musical My Fair Lady F. Loewe
Folklore The Best of Maltese Folklore A. Chircop
Medley Magic of Andrew Lloyd Webber W. Barker
Fantasy Free World J. De Haan
Medley The Beatles E. Siebert
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Kunċert Annwali 2002

 

Il-Kunċert Annwali tas-sena 2002 sar is-Sibt 16 ta’ Marzu fil-Mużew Marittimu u l-Banda daqqet dan il-programm;

 

 

 

Overture Canena P. Schembri
I & II Mov Symphony No. 5 L. Van Beethoven
Duetto & Finale Norma V. Bellini
Medley Memories of COle Porter J. Treves
Medley Frank Sinatra in Concert N. Studnitzky
Medley Abba Gold R. Sebregts
Muical From Holland with Love K. Vlak
Musical New Sounds of Carpenters R. Lowden
Tango Lorenzo P. Schembri
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Fis-sena 2003, il-Kunċert Annwali sar is-Sibt 15 ta’ Marzu, għal darb’oħra ġewwa l-Mużew Marittimu. Il-Banda San Lawrenz daqqet din il-mużika;

Overture 1812 P. Tchaikovsky
Bakarole Tails of Hoffman J. Offenbach
Selection Carmen G. Bizet
Sinfonia No. 9 New World A. Dvorak
Ballet Sabre Dance A. Khachaturian
Medley Italia Arr. V. Borgia
Musical Theme Music J. Miles
Medley The Mask of Zorro J. Moss
Medley Queen in Concert Arr. R. Sciberras
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Il-Kunċert Annwali tas-sena 2004 sar il-Ħamis 18 ta’ Marzu fil-Mużew Marittimu, u il-Banda daqqet 11 il-biċċa mużikali, li kienu;

Overture Light Cavalry F. Von Suppe
Marcia Slava P. Tchaikovsky
Overture Orfeo Al Inferno J. Offenbach
Selection Cavalleria Rusticana P. Mascagni
Theme Exodus Ernst
Musical Theme A Team P. Carpenter
Musical Selection Hootenanny H. L. Walters
Suite Impressions of Seville H. Simeone
Musical My Fair Lady F. Loewe
Quick Step Forward P. Schembri
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Kunċert Annwali 2005-25 Sena Surmast ta' Mro. Paul Schembri

 

Il-Kunċert Annwali li sar nhar is-Sibt 16 t’April 2005 fil-Mużew Marittimu inżamm fl-okkażjoni ta’ għeluq il-25 Sena Surmast Direttur ta’ Mro. Paul Schembri tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz. Filfatt, għal din is-sena, il-mużika kollha li ndaqqet kienet kompożizzjoni ta’ Mro. Schembri u f’dan il-programm iżżanżnet il-mużika popolari Dance Splendour.

 

 

Marċ Popolari Praise to St. Lawrence 2005
Sinfonia Chiara 1988
Rapsodia The New Millenium 2000
Fantasia Centenaria 1982
Suite (III Mov) Bethsaida 2003
Classic Collection Dance Splendour 2005
Innu Lawrenzjan 2003
Innu Marċ Ċentinarju 1983
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Fis-sena 2006, il-Kunċert Annwali ħa xejra pjuttost differenti mis-soltu. Dan għaliex din is-sena ħabtet il-100 sena mill-mewt tal-Kanonku Dun Alwiġ Fenech. Għalhekk, ma setax jonqos li l-Kunċert Annwali, li sar nhar il-Ħamis 9 ta’ Frar fil-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz, isir fl-okkażjoni ta’ għeluq il-100 sena mill-mewt tal-Kanonku Fenech. Il-mużika kollha li ndaqqet kienet kompożizzjoni tiegħu, u ma setax jonqos li dan il-Kunċert jagħlaq bid-daqq tat-tant popolari Antifona ta’ San Lawrenz.

Introduzzjoni (Intermezzo) Kan. L. Fenech
Eram Quasi Agnus Kan. L. Fenech
Responsorji De Functorum Kan. L. Fenech
Ego Eduxi Te Kan. L. Fenech
In Monte Oliveti Kan. L. Fenech
Kyrie Kan. L. Fenech
Gloria Kan. L.Fenech
Graduale Kan. L. Fenech
Tantum Ergo Kan. L. Fenech
Almae e Sionis Kan. L. Fenech
Antifona San Lorenzo Kan. L. Fenech