Programmi Speċjali

Il-Kunċert fit-Teatru Manoel fl-1987

 

Minn żmien għall-ieħor, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz dejjem daqqet u tellgħet Programm Mużikali Speċjali , li ħafna drabi tkun marbuta ma’ xi okkażjoni speċjali. Filfatt hekk kien ġara il-Ħadd 22 ta’ Novembru fl-1987, meta il-Banda San Lawrenz daqqet fit –Teatru Manoel, il-Belt Valletta, fl-okkażjoni tla-Festa ta’ Santa Ċeċilja. Għal din l-okkażjoni, il-Banda San Lawrenz daqqet dan il-Programm.

 

Sinfonia Malta P. Vassallo
Musical Legend of the Glass Mountain N. Rota
Sinfonia Diana G. Giumarra
Selection South Pacific R. Rodgers
Fantasia Capriccio Italiano P. Tchaikovsky
Overture Saul A. Bazzani
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli
Innu Malti R. Sammut

Akkademja Mużikali 1990

 

Fis-Sena 1990, meta l-Birgu kien qiegħed jiċċelebra id-disa’ Ċentinarju mit-twaqqif tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz, ma setax jonqos li l-Banda Vittoriosana San Lawrenz ma tagħmilx Programm Mużikali speċjali biex tikkommemora din l-okkażjoni. Filfatt, nhar it-Tnejn 30 ta’ Lulju 1990, Il-Banda Vittoriosana San San Lawrenz tellgħet Akkademja Mużikali ġewwa l-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz, bid-daqq ta’ din il-mużika.

 

Intermezzo Introduzione Kan. L. Fenech
I Lombardi Alla Prima Crociata G.Verdi
Marcia Sinfonica Lilliana S. Fabri
Forza del Destino Coro Degli Angeli G. Verdi
Marcia Slava P. Tchaikovsky
Nabucco Va Pensiero G. Verdi
Sinfonia Chiara P. Schembri
Innu Kbir San Lawrenz H.H. Dalli
Innu Popolari San Lawrenz L. Galea
Innu Ċentinarju Kan. L. Mifsud
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Il-Preżentazzjoni tal-Bandalora Artistika fl-1994

 

Erbgħa snin wara, propju fis-sena 1994, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz, għal darb’oħra, tellgħet Akkademja Mużikali ġewwa l-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz, din id-darba fl-okkażjoni tal-50 sena mill-Pellgrinaġġ li wassal lura l-istatwa titulari ta’ San Lawrenz fil-Belt Vittoriosa wara t-tieni Gwerra Dinjija u l-inawgurazzjoni tal-Bandalora Artistika tal-istess Soċjeta`. F’dan li program, li sar nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Lulju, indaqqet din il-mużika.

Overture Saul A. Bazzini
Iris Inno al Sole P. Mascagni
Cavalleria Rusticana Coro delle Arancie P. Mascagni
Overture Pasqua Russa R. Korsakov
Ben Hur Parade of Carioteers M. Rozsa
Madame Butterfly Humming Choir P. Schembri
Sinfonia Chiara P. Schembri
Innu Kbir San Lawrenz H.H. Dalli
Innu Popolari San Lawrenz L. Galea
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

Inawgurazzjoni tal-PlanċierFl-2008, fl-okkażjoni ta’ Għeluq il-125 sena mit-Twaqqif Uffiċjali tas-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz u l-Inawgurazzjoni tal-Planċier Artistiku, il-Banda daqqet Programm Vokali u Strumentali Memorabbli., bis-sehem tat-Tenur Brian Cefai, il-Baxx Louis Cassar u il-Kor Amadeus Chamber Choir. Memorabbli għax kien qed isir għall-ewwel darba fuq il-plancier lest, u memorabbli għall-ammont inkredibbli ta’ persuni li attendew għalih, li prattikament ħonqu pjazza. Dan il-Programm sar nhar it-30 ta’ Lulju 2008, fl-aħħar ġurnata tal-Festi Kbar li s-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz organizzat għal din l-okkażjoni. L-għażla tal-Mużika f’dan il-Programm Mużikali kienet din.

Innu Marċ San Lawrenz G. Frendo
Sinfonia Inaugural H.H. Dalli
Opera Nabucco – Va Pensiero G. Verdi
Opera Turandot – Nessun Dorma G. Puccini
Opera Coro delle Arancie P. Mascagni
Overture Canena P. Schembri
Opera Iris – Inno Al Sole P. Mascagni
Aria Aida G. Verdi
Innu Kbir San Lawrenz H.H. Dalli
Innu Marċ Ċentinarju P. Schembri
Innu Popolari San Lawrenz L. Galea
Innu Banda San Lawrenz H.H. Dalli

 

Fis-sena 2012, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz iċċelebrat Anniversarju importanti ieħor – il-25 Anniversarju mill-ħatra tas-Sur Lawrence V. Farrugia bħala President tas-Soċjeta`. Kif jista’ jonqos, dan l-anniversarju hekk importanti ġie ċċelebrat bis-sħieħ mis-Soċjeta` tagħna. Il-qofol ta’ dawn iċ-ċelebrazzjonijiet intlaħqu nhar il-Ħamis 2 t’Awwissu, meta sar marċ u wara Programm Mużikali mill-Banda fuq il-Planċier tas-Soċjeta`. Fil-marċ ħadu sehem diversi soċjetajiet mużikali oħra, peress li din is-sena ħabtet ukoll il-25 sena minn meta s-Sur Farrugias kien inħatar President tla-Għaqda Każini tal-Banda. Flimkien mal-banda ħa sehem ukoll il-kor Coro Bel Canto. Il-mużika li ndaqqet f’din l-okkażjoni tinsab elenkata hawn taħt.

 

Innu Marċ San Lawrenz G. Frendo
Classic Overture President’s Jubilee P. Schembri
Tenor & Sopran The Prayer D. Foster
Soprano O Mio Babbino Caro G. Puccini
Overture The Merry Wives of Windsor O. Nicolai
Instrumental Daniel’s Lullaby D. Sammut
Choir Lombardi Prima Crociata G. Verdi
Choir Cavalleria Rusticana P. Masacagni
Duet & Choir Trvaiata – I Brindisi G. Verdi
Tenor & Choir Pomp & Circumstance E. Elgar
Tenor, Baritone & Choir Innu lil San Lawrenz H. H. Dalli
Innu Marċ Ċentinarju P. Schembri
Innu San Lawrenz L. Galea
Innu Banda San Lawrenz H. H. Dalli

Programm Speċjali 450 Sena Anniversarju Assejdu Kbir

 

Nhar is-Sibt 5 ta’ Settembru 2015, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz, flimkien mal-Għaqda Filarmonika Prince of Wales Own, tellgħu programm flimkien għall-ewwel darba. Dan il-programm sar bħala parti mill-attivitajiet tal-450 sena anniversarju mill-Assedju l-Kbir, organizzat mill-Kunsill Lokali. F’dan l-avveniment storiku, iż-żewġ soċjetajiet tal-Belt Vittoriosa ħadmu flimkien sabiex ittella’ programm tal-aqwa livell, biż-żewġ surmastrijiet jgħaddu siltiet mużikali kif indikat hawn taħt:

 

 Innu Malti Robert Sammut Mro Jonathan Abela
Alba d’Amore Giovanni Giumarra Mro Jonathan Abela
Die Fledermaus Johan Strauss Mro Jonathan Abela
La Vittoriosa 3za Sinfonia Rafael Ricci Mro Emmanuel Spagnol
Anniversary Emmanuel Spagnol Mro Emmanuel Spagnol
The Provenance Jonathan Abela Mro Jonathan Abela
The Mask of Zorro James Horner Mro Emmanuel Spagnol
Oregon Jacob de Haan Mro Jonathan Abela
Hooked on Classics Louis Clark Mro Emmanuel Spagnol
Innu għall-Belt Vittoriosa Emmanuel Spagnol Mro Emmanuel Spagnol

Nhar is-Sibt 28 t’Ottubru 2017, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz esegwiet il-Programm Mużikali Annwali tagħha fejn dan sar fil-Main Auditorium fil-Pjazza tal-Belt Vittoriosa. Pero` għal din is-sena, dan il-programm hu wieħed speċjali hekk kif fakkar it-30 sena Presidenza tas-Sur Lawrence V. Farrugia li ilu f’din il-kariga prestiġjuża mis-sena 1987. Waqt dan il-Programm is-Sur Farrugia rċieva diversi rigali u preżentazzjonijiet mill-Kumitat, Bandisti u Ħbieb. Il-Banda  Vittoriosana San Lawrenz kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Jonathan Abela u daqqet programm varjat ferm hekk kif indikat hawn taħt. Flimkien mal-Banda ħa sehem il-Baritonu Joseph Lia. 

 

 Ouverture French Comedy Keler Bela
 Funeral March Of a Marionette Charles Gounod / Arr. M. C. Meyrelles
 Aria Di Providenza il Mar Giuseppe Verdi
 Tone Poem The Provenance Jonathan Abela
 Symphonic Suite Harry Potter John Williams / Arr. Robert W. Smith
 Concerto  Abracadabra Frank Ticheli
 Concerto  Acclamations Ed Huckeby
 Medley The Godfather Saga Nino Rota / Arr. Marcel Peeters
 Medley Pixar Movie Magic Arr. Michael Brown
Medley  Canta Napoli  Fernando Francia
 Innu Banda San Lawrenz Hector H. Dalli

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Ġunju 2018, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz tellgħet il-Programm Annwali u tatu l-isem ta’ Birgu Spring Concert. il-Birgu Spring Concert pero` nistgħu ngħidu li kien Programm Mużikali Speċjali, hekk kif fakkar il-135 Sena Anniversarju tat-twaqqif tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz. Barra minnhekk, il-programm ġie mtella’ fil-Forti Sant’ Anġlu, propju fl-ogħla parti tiegħu fir-residenza tal-Kavallier Fra John Edward Cretien. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz esegwiet mużika mill-isbaħ u saħansitra ġdida, kompożizzjoni tas-Surmast u oħra tal-bandist tal-post Andrew Zarb. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmast Jonathan Abela u l-Assistent Surmast Francois Borg u daqqet din il-mużika:

 Concerto Sedona Steven Reineke
Tone Poem Saint Angelo Jonathan Abela
 Operah Nabucco Giuseppe Verdi / Arr. Franco Cesarini
Leħen Rebbieħ Awl il-Birgu, Eliġija u Tama Andrew Zarb
Waltz Emperor Waltz Johann Strauss / Arr. T. Conway Brown
 Concerto  Air for Band Frank Erickson
 Movie Theme  Back to the Future Alan Silvestri / Arr. Frank Bernaerts
 Musical Mary Poppins Richard Sherman & Robert Sherman,
Arr. Irwin Kostal
 Innu Banda San Lawrenz Hector H. Dalli

Bla dubju ta’ xejn, il-ġurnata tal-1 t’Awwissu 2021 ser tibqa’ mnaqqxa f’qalb kull Vittoriosan. Wara s-snin kollha mit-Tieni Gwerra Dinjija, fejn kienet waqgħet il-koppla, propju din is-sena ġiet inawgurata mill-ġdid il-pittura tal-koppla tal-Knisja ta’ San Lawrenz li tirrappreżenta r-rebħa fuq l-Assedju, xogħol l-artist Manuel Buhagiar. Ma setax jonqos li din l-okkażjoni tant speċjali tkun immarkata minn Akkademja Mużikali mill-aqwa mtella’ mis-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz, din id-darba f’format ta’ Orkestra, fi knisja ippakkjata, kienet akkumpanjata mit-Tenuri Alan Sciberras u Charles Vella Zarb, mis-Soprani Gabrielle Portelli u Alison Gatt kif ukoll mill-Baxx Ivan Vella. B’siltiet mill-aqwa u oħrajn mżanżna għall-okkażjoni, din is-serata kienet mtella’ wkoll mill-Arċipriet u l-Kapitlu, fejn l-Arċipriet Kan. Karm Busuttil ħallas għall-ispejjeż tal-koppla. DIn l-Akkademja Mużikali saret taħt il-Patroċinju tal-E.T. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta, u kienet mxandra live minn V-SL Media.

 

Salve Regina No 1 (Basso) Lorenzo Galea
Let There Be Light Jonathan Abela
Nessun Dorma Giacomo Puccini
Thinking of Living back the Normal Life Andrew Zarb
Once Upon a Time in the West Ennio Morricone
La Boheme – Quando m’en vo’ soletta Giacomo Puccini
Dein ist mein ganzes Herz Franz Lehar
 E Piu ti Penso Ennio Morricone
Antifona Levita Laurentius Kan. Luigi Fenech
Innu Popolari San Lawrenz Lorenzo Galea

Is-sena 2022 immarkat iċ-ċelebrazzjoni tal-100 Sena Anniversarju mix-xiri ta’ Palazzo Huesca li kien sar propju fid-19 ta’ Lulju 1922. Ma Setax jonqos li s-Soċjeta` tħejji programm t’attivitajiet fil-ġranet madwar din id-data hekk importanti li kienet tinkludi wkoll Programm Speċjali. Fil-fatt, nhar is-Sibt 16 ta’ Lulju 2022, saret Akkademja Mużikali fil-Knisja Konventwali ta’ San Lawrenz fejn flimkien mal-banda ħa sehem ukoll il-kor Amadeus Chamber Choir taħt id-Direzzjoni tat-Tenur Brian Cefai. Waqt din l-Akkademja Mużikali, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz esegwiet ukoll mill-ġdid l-Innu l-Kbir lil San Lawrenz, kompożizzjoni tal-mibki ex Surmast tal-Banda Hector H. Dalli, li propju din is-sena għalaq 50 sena minn meta ġie esegwit l-ewwel darba, fl-1952. Il-mużika li ndaqqet taħt id-Direzzjoni ta’ Mro Jonathan Abela kienet kif ġej:

Regina Coeli Pietro Mascagni Arr. Chris Pisani
Hallelujah Leonard Cohen Arr. Michael Brown
Bolero Maurice Ravel Arr. Jay Bocook
Hymn to Freedom Oscar Peterson Arr. Robert Buckley
Flying Throughout the Years Jonathan Abela
Ecstasy of Gold  Ennio Morricone Arr. Lorenzo Bocci
Innu Kbir lil San Lawrenz Hector H. Dalli
Innu Popolari San Lawrenz Lorenzo Galea
Innu Banda San Lawrenz Hector H. Dalli

Fis-sena 2023, il-Banda Vittoriosana San Lawrenz ċċelebrat il-140 sena anniversarju mit-twaqqif tagħha. Fl-istess waqt, ħabat ukoll il-100 Sena Anniversarju minn meta s-Soċjeta` Mandolinistika Melita, li kienet tifforma parti mill-Banda H.R.H. Duke of Edinburgh, daqqet għall-ewwel darba l-Innu Nazzjonali Malti ġewwa t-Teatru Manoel taħt id-Direzzjoni ta’ Mro Giuseppe Frendo. Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz fakkret dan l-anniversarju hekk importanti bi programm mużikali speċjali li ttella’ fil-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar 2023, propju mitt sena eżatt wara id-daqq tal-Innu Malti għall-ewwel darba. F’din l-okkażjoni, li saret taħt il-patroċinju tal-E.T il-President ta’ Malta Dr George Vella, ġew ukoll esebiti il-partijiet oriġinali tal-Innu Malti inkluż l-iscore. Il-Banda, li kienet taħt id-direzzjoni ta’ Mro Jonathan Abela, daqqet dawn is-siltiet mużikali u f’uħud minnhom kienet akkumpanjata mit-Tenur Alan Sciberras u l-kantanta Jasmine;

 

Overture A Jubilant Overture Alfred Reed
Occasion Music Unity and Prosperity Jonathan Abela
Opera E Lucevan le Stelle Giacomo Puccini
Symphonic Band Composition The Witch and the Saint Steve Reineke
Religious Ave Maria Giulio Caccini
Brindisi Duet Selection La Traviata Giuseppe Verdi
Jazz Caravan Naohiro Iwai
Movies Medley Morricone Portrait Roland Kernen
Song Canto Della Terra Lorenzo Pusceddu
Innu Innu Banda San Lawrenz Hector H. Dalli
Innu Innu Nazzjonali Malti Robert Sammut