Investimenti fit-Tagħlim

Il-Proġett “It-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda”

Fis-sena 2012, l-Aġenzija Żgħażagħ kienet iffananzjat il-proġett Tagħlim Mużikali b’Differenza – Interattivita` fil-Banda. L-għan ta’ dan il-proġett kien investiment f’Hardware u Software bħal Laptop, Projector, Big Screen kif ukol Parti mill-Proġett 2012Software adattat għat-tagħlim mużikali ta’ etajiet diversi. Nistgħu ngħidu li dan kien proġett suċċess għaliex grazzi għal dan l-investiment, l-istudenti u l-alljievi kellhom iċ-ċans li jużaw għodod li huma iktar familjari magħhom u iktar importanti minn hekk, li jkunu jistgħu jitgħallmu flimkien fi klassi. Dan qed iwassla biex l-alljievi jitgħallmu minn xulxin, kif ukoll li flimkien jitgħallmu u hemm il-possibilita` li jersqu għall-eżamijiet tat-teorija mużikali.

Matul is-sena 2015, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz għamlet proposta oħra li ġiet aċċettata u l-għan tal-proposta hu li nikkomplimentaw id-dinamiċita` tal-għalliema mużikali u l-għanijiet li jridu jilħqu f’dan ir-rigward. Nafu u nirrikonoxxu li n-numru tla-alljievi jista’ jikber iktar. Għaldaqstant l-inizjattiva tas-sena 2015 għandha l-għan waħdieni ta’ outreach biex nkabbru n-numru ta’ alljievi, u fl-istess ħin naġġornaw u nintroduċu metodi ġodda ta’ tagħlim fil-każin permezz ta’ iktar investiment.

Wara li attrezzajna it-tagħlim mużikali permezz ta’ softwares adattati għal kull eta`, kif ukoll sabiex iwassal lill-alljievi għall-eżamijiet tat-teorija, ħassejna l-bżonn li ninvestu f’hardware u aċċessorji oħra sabiex apparti lezzjonijiet ta’ teorija f’forma ta’ klassi, ikunu jistgħu isiru lezzjonijiet ta’ prattika flimkien, l-alljievi u l-bandisti tal-post. Barra minn dan is-Surmast Direttur ser ikun qiegħed imexxi l-iskola tal-mużika flimkien ma’ għalliem/a oħra sabiex inkunu aktar professjonali fir-rigward tat-tagħlim li aħna ngħaddu lit-tfal tagħna. B’hekk kulħadd jikber u jitgħallem flimkien, u anke nkunu nistgħu ntellgħu kunċerti żgħar bix-xogħol tal-bandisti u l-alljievi.

Fil-fatt, permezz tal-proġett tas-sena 2015, investejna f’leġijiet adattati, White Board, żewġ Althorns u Snare Drums. Din l-inizjattiva tikkumplimenta dak li diġa` ksibna, għaliex issa ser nkunu investejna f’iktar għodoInvestiment 2016d u kumdita` sabiex l-alljievi jkunu jistgħu jattendu klassijiet ta’ prattika. Nemmnu li permezz ta’ dan l-investiment hemm aspetti innovattivi u spazju għall-kreattivita`.

Il-proġett tas-sena 2016, bl-isem ta’ Vittoriosa Kids Music Centre, għandu l-għan li jkompli jsaħħaħ ittagħlim mużikali fil-każin. Fil-fatt, inxtraw numru kbir ta’ strumenti tal-perkussjoni, flimkien ma’ synthesiser, bil-għan li tiġi organizzata klassi tal-perkussjoni kull ġimgħa għal tfal minn 5 snin ‘il fuq. Aħna nemmnu wkoll li bl-introduzzjoni ta’ synthesiser waqt ir rehearsals tal-post, l-allievi ser ikollhom iċ-ċans li jifhmhu iktar u jitgħallmu dwar dak kollu li jkun qiegħed għaddej waqt il-kunċert. Barra minn dawn inxtraw ukoll photocopier, kotba sabiex jintużaw fit-tagħlim mużikali kif ukoll posters sabiex jiddendlu fis-sala tal-kunċerti.

Il-Proġett tas-sena 2017, bl-isem ta’ Vittoriosa Kids Music Centre – Kontinwita` kien ikkkonċentrat kif ser tkompli tissaħħaħ il-klassi tal-perkussjoni. Fil-fatt, inxtraw 3 xylophones immirati għat-tfal, u tapit adattat għat-tfal, fejn m’hemmx dubju li jkunu iktar komdi u attenti fl-istess ħin. Nxtrat ukoll mużika adattata kemm għaż-żgħażagħ u allievi, kif ukoll għall-perkussjoni, wara li ttieħed feedback mingħand l-allievi stess. Minnbarra dan, inxtrat ukoll First Aid Box biex f’każ ta’ bżonn, il-każin ikun attrezzat ukoll. Għall-allievi li jdoqqu l-klarinett, inxtrat għodda bl-isem ta’ Clarinet Finger. Din hi għodda li teħel mal-klarinett u tgħin ħafna fil-pożizzjoni tas-swaba u l-irfis biex dan isir kemm jista’ jkun b’mod professjonali. Inxtraw ukoll 2 Practice Mutes għall-Allievi tal-kurunetta, kif ukoll gig bag. Bil-għan li jkompli l-ear training tal-allievi u anke bandisti, inxtraw 6 Tuners clip on mal-istrumenti stess. Kienu parti mill-proġett ukoll ix-xiri ta’ Euphonium u żewġ kurunetti.

Fis-sena 2018, għal darb’oħra erġajna bbenefikajna minn din l-iskema. Bl-isem ta’ Vittoriosa Kids Music Centre – Tisħieħ b’iktar Investiment, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz kompliet issaħħaħ u tkabbar ir-riżorsi tagħha għall-ġid u l-benefiċċju tal-allievi u studenti. Fil-fatt, inxtraw 6 Recorders u l-kotba relevanti sabiex wieħed jibda jitgħallem jaqra l-mużika, bħala parti mit-taħriġ għall-meta wieħed jiħu l-istrument, 10 flowballs sabiex wieħed itejjeb il-flow tan-nifs fl-istrument, 2 breath builders, li għandhom l-għan li jgħinu lit-tfal jibnu l-istamina neċessarja, iktar kotba tal-prattika tal-istrument, kurunetta, tamborlin u 2 klarinetti, Bell Tree, 3 Practice Mutes għall-istudenti tal-kurunetta, u iktar charts għall-klassijiet il-ġodda. Din l-inizjattiva tkompli tibni ma’ dawk li saru fis-snin passati sabiex il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tkompli toffri l-aqwa tagħlim possibbli għat-tfal u ż-żgħażagħ.

Il-Proġett tas-Sena 2019 kien pjuttost innovattiv. Bl-isem ta’ ‘Team Building and Enhancement in the Vittoriosa Kids Music Centre’, dan il-proġett kellu l-għan għewlieni li jorganizza sessjoni ta’ Team Building għall-bandisti u l-allievi ġewwa Għawdex. Fil-fatt, din l-attivita` saret is-Sibt 4 ta’ Mejju 2019 fejn saru diversi sessjonijiet ta’ team building kif ukoll mixja fil-kampanja. Apparti minn hekk, din l-iskema kellha wkoll bħala parti minnha xiri ta’ Drumkit Skins, żewġ bokkini, qasab għall-Klarinett, kif ukoll ċinga u kaxxa għal Saxophone Alto, flimkien mas-salarji tas-Surmast, l-Assistent Surmast u l-Għalliema tal-klassi tat-tfal.

Minnkejja li s-sena 2021 tibqa’ magħrufa bħala s-sena li fiha għixna pandemija, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz xorta waħda baqa’ għaddejja bil-lezzjonijiet online u implimentat proġett ieħor minn din l-iskema. Bl-isem ta’ Gaming and Music – The Fusion!, dan il-proġett ra kif jagħti inċentiv lill-allievi tfal u żgħażagħ li jkomplu t-tagħlim mużikali f’dawn iċ-ċirkostanzi speċjali, billi ingħataw tokens f’currencies tal-logħob popolari Fortnite u Roblox. Ta’ min jgħid li dan il-proġett kienu l-allievi stess li pproponewh wara konsultazzjoni sħieħa magħhom. Flimkien ma’ dan, anke minħabba l-fatt li attivitajiet ta’ Team Building ma setgħux isir minħabba l-pandemija, sar Team Building online hekk kif it-tfal flimkien mal-għalliema ħadmu biex għamlu simulazzjoni żgħira fuq Minecraft. Flimkien ma’ dan, kienu inklużi wkoll is-salarji tal-għalliema mużikali tas-Soċjeta`.

Matul is-sena 2022, il-proġetti komplew għaddejjin u l-inizjattiva minn dan il-fond kien jisimha “Etiquette and Quality in the Vittoriosa Kids Music Centre”. Din l-inizjattiva kellha l-għan li tipprovdi lill-istudenti tas-Soċjeta` bil-valuri li jwasslu għall-etika u l-kwalita` bħala parti integrali mill-istudji mużikali. Dawn iż-żewġ aspetti huma ferm importanti fil-ħajja ta’ mużiċist u kultant jingħataw il-ġenb. L-etika hi ta’ mportanza kbira speċjalment meta student jingħaqad mal-banda f’kunċerti, għax kif wieħed iġib ruħu hu essenzjali sabiex ir-riżultat finali jkun ta’ suċċess. Min-naħa l-oħra, il-kwalita` hi ukoll aspett importanti ħafna, għaliex wieħed ikun jista’ jilħaq livell superjuri u sodisfazzjon ikbar waqt xi programm u kunċert. Dawn iż-żewġ aspetti intlaħqu permezz tal-akkwist ta’ numru t’għodod ġodda bħal stands tal-istrumenti, bokkini, muters ta’ prattika, clip on tuners u 3 tone chime. Dawn l-għodod ikkontribwixxew flimkien u b’mod separat sabiex jintlaħqu l-għanijiet, għaliex għodod bħal stand ta; strument u bokkini jikkontribwixxu sabiex jintlaħaq l-etikett. Imma dawn tal-aħħar, flimkien mal mute tal-prattika, clip on tuners u 3 tone chime qed jiżviluppaw iżjed il-kwalita` mistennija, li flimkien mal-Masterclasses li ġew organizzati jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-għanijiet tal-kwalita` u etika.

Is-Sena 2023 kienet sena fejn permezz ta’ dan il-proġett, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz intorduċiet il-lezzjonijiet tat-teorija fi ħdan il-Vittoriosa Kids Music Centre. Għal dan il-għan, is-Soċjeta` ingaġġat lil Ms Melanie Mizzi, għalliema wkoll tal-qasba fi ħdan l-iskola il-Vittoriosa Kids Music Centre. Madwar 20 student li l-maġġoranza tagħhom kienu diġa` allievi tas-Soċjeta` applikaw u bdew jattendu il-lezzjonijiet tat-teorija. Minħabba l-livelli u l-etajiet differenti tal-allievi, ġew organizzati 3 klassijiet u f’Novembru tal-2023, l-ewwel disgħa studenti mistennija li jpoġġu għall-eżamijiet tal-London College of Music.

Il-Proġett “Vittoriosa Kids Music Centre”

Fis-sena 2016, il-Kumitat tas-Soċjeta` ħass li l-pass li jmiss hu li jinvesti fl-akwistika tas-Sala tal-Kunċerti. Kien ilu żmien jiġi diskuss il-bżonn li dive Support Scheme tas-sena 2017, maħruġa mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat, is-Soċjeta` applikat sabiex jiġi installat suffett apposta u sistema ta’ dawl ġdida. Minn studju li sar, ħareġ ċar li s-sound reverberation fis-Sala tal-Kunċerti kienet qed tlaħħaq 7.26 sekondi fi frekwenza ta’ 500 Hertz, meta suppost dan ikun bejn 0.3 sa 0.8 sekondi. Barra minn hekk, ġie deċiż ukoll li tiġi installata sistema ġdida ta’ dawl fis-Sala, hekk kif kulħadd qabel li d-dawl preżenti m’huwiex adekwat. Wara li ġie ffirmat il-Kuntratt, f’Marzu tal-2017 bdew isiru xoghħlijiet ta’ manutenzjoni fis-soqfa tas-Sala, permezz ta’ tikħil mill-ġdid f’ċeru partijiet fejn kien hemm bżonn. Wara, inżebgħu mill-ġdid il-ħitan u kien jonqos l-installazzjoni tas-suffett u d-dawl, li sar f’April. Meta tlestgħu ix-xogħolijiet kollha, il-kuntrattur għamel test tas-sound reverberation wara l-installazzjoni tas-suffett. Ir-riżultat kien ta’ 0.6 sekondi fi frekwenza ta’ 500 hertz. Quddiem dan ir-riżultat, is-Soċjeta` temmen li kompliet tinvesti għal ġid tal-istudenti u t-tagħlim mużikali, u permezz ta’ dekorazzjonijiet adattati bħal posters mużikali, is-Sala ġiet attrezzata bl-aħjar mod possibbli.

Il-Proġett “The Vittoriosa Kids Music Centre – Tisħieħ u Espanzjoni”

Fis-sena 2018. is-Soċjeta` wettqet proġett ieħor ferm importanti fir-rigward tat-tagħlim tal-mużika. Fil-fatt, dan il-proġett kien dak tal-estenzjoni tal-kmamar eżistenti fuq wara tal-każin, prinċiparjament il-kamra li kienet tintuża bħala uffiċċju, u l-kamra rtirata fis-Sala tal-Kunċerti li kienet magħrufa bħala l-kċina. Parti minn dan il-proġett ġiet iffinanzjata mill-fond tal-Għaqda Każini tal-Banda u l-Kunsill Malti għall-Arti, u l-għan tiegħu kien li jkompli jkabbar l-ispazju eżistenti sabiex is-Soċjeta` takkomoda in-numru dejjem jikber ta’ allievi. B’hekk, permezz ta’ dan il-proġett, l-għalliema mużikali kollha issa jistgħu jagħmlu l-lezzjonijiet tagħhom kollha fl-istess ħin, u b’dan il-mod l-allievi qed ikunu iktar flessibbli speċjalment dawk li għandhom iktar minn lezzjoni waħda ma’ għalliema differenti. Ta’ min jgħid ukoll li parti minn dan il-proġett kienet tinkludi wkoll installazzjoni ta’ bieb tal-injam b’Double Glazing. Ix-xogħolijiet f’dan il-proġett kienu pjuttost kbar, fejn ried jinbena ħajt mill-ġdid, jitgħadda dawl ġdid, isiru żewġ ħitan permezz ta’ gypsum boards, twaħħil ta’ madum u polishing, aluminium u naturalment żebgħa.

Il-Proġett “The Vittoriosa Kids Music Centre Goes Interactive”

Dan il-proġett li ġie mplementat fis-sena 2019 kellu l-għan li jdaħħal metodu ta’ tagħlim iktar modern, kreattiv u innovattiv. Fil-fatt, permezz ta’ xiri ta’ diversi aċċessorji fosthom iPad, Otterbox, Screen Interattiv flimkien ma’ sħubija online fi Smart Music, is-Soċjeta` bdiet toffri wkoll dan il-metodu ġdid ta’ tagħlim lill-istudenti tagħha. Dan seta’ jkun possibbli biss b’iktar ħin ta’ tagħlim ta’ wieħed mill-għalliema, li ukoll kien parti minn din il-proġett. Ta’ min isemmi wkoll bħala parti minn dan il-proġett l-installazzjoni ta’ Dispenser tal-ilma fil-kmamar tat-tagħlim. Il-versatilita` li qed joffri dan il-mod innovattiv ta’ kif isiru l-lezzjonijiet hu evidenti tant li l-allievi komplew anke jiżdiedu u dawk li qed jattendu komplew jitjiebu fil-kwalita` tagħhom. Dan il-proġett ġie ffinanzjat mill-iskema VOPS immexxi mill-MCVS.

 

Il-Proġett “Living the Music”

Il-proġett “Living the Music” kellu oriġinarjament jiġi mplimentat fis-sena 2020 imma minħabba l-pandemija COVID-19, dan il-proġett spiċċa ġie mplimentat fis-sena 2021. Madanakollu minnkejja d-diffikultajiet, kien proġett ieħor importanti u ta’ suċċess fejn is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz għamlet pass ieħor ‘il quddiem fil-qasam mużikali. Fil-fatt, fiċ-ċentru ta’ dan il-proġett kien hemm l-allievi u l-bandisti tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz, fejn sar investiment fi strumentatura professjonali bħal Concert Bass Drum, Glockenspiel, Synthesiser professjonali, Sett platti għad-drum kit, snare drum tal-ogħla kwalita` u diversi aċċessorji oħra. Apparti minn hekk, ġew organizzati wkoll 4 Master classes immirati għall-allievi u l-bandisti tal-post. Dawn kienu fil-perkussjoni, fil-woodwind, fir-ramm kif ukoll fid-Direzzjoni Mużikali. Fl-aħħar u mhux l-inqas, sar programm mużikali fejn l-allievi u l-bandisti tas-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz kienu l-protagonisti assoluti, b’diversi allievi jiddebuttaw mal-banda, fejn anke ndaqqet mużika li nxtrat bħala parti minn din l-inizjattiva. Dan il-proġett kien iffinanzjat mill-iskema VOPS li hu amministrat mill-MCVS.