Vittoriosa Kids Music Centre

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz toffri Tagħlim Mużikali mingħajr ħlas ghall-etajiet kollha. Il-lezzjonijiet isiru b’mod regolari kull ġimgħa. Il-każin joffri wkoll li jagħti strument tal-mużika b’xejn lil min ikompli javvanza fl-istudji.  Barra l-lezzjonijiet normali sabiex wieħed jitgħallem strument, ġiet ukoll introdotta klassi għal tfal minn 6 snin ‘il fuq. L-intenzjoni ta’ dan il-Kids Club hija li t-tfal ikollhom l-ewwel esperjenza mużikali tagħhom filwaqt li b’mod rikrejjattiv jitgħallmu elementi bażiċi tal-mużika, permezz tal-użu tal-istrumenti tal-perkussjoni.

Isiru wkoll  sezzjonijiet ta’ tagħrif ġenerali dwar il-mużika kif ukoll teorija tal-mużika għal min jixtieq. Fil-preżent, l-Alljievi qed jiġu mgħallma minn Mro Jonathan Abela, is-Surmast Direttur li hemm il-profil tiegħu fis-sezzjoni ddedikata lis-Surmastrijiet Diretturi, Mro Francois Borg, l-Assistent Surmast tas-Soċjeta` u Ms Roberta Mercieca, għalliema tal-Mużika, li l-profili tagħhom jinsabu f’paġna oħra f’din is-sezzjoni. Mro Jonathan Abela qiegħed fil-preżent jgħallem tagħrif ġenerali, teorija kif ukoll studeni tal-istrumenti tar-ramm, Mro Francois Borg qiegħed jgħallem lill-istudenti tal-instrumenti tal-qasba,  fil-waqt li Ms Roberta Mercieca qiegħda tgħallem il-klassi taż-żgħar, il-klassi tal-Perkussjoni fil-Kids Club. Nħeġġu lil kulħadd sabiex jibgħat u jinkoraġixxi lit-tfal tiegħu jitgħallmu l-mużika, għax din hija opportunita` minbarra li t-tfal jkunu qed jizviluppa t-talenti muzikali tagħhom ħa jkunu jistgħu jikbru u jissaħħu fil-ħajja soċjali tal-komunita` tagħna.

 

Għal iktar informazzjoni nistiednek tagħmel kuntatt magħna permezz ta’:

1. E-mail fuq music@stlawrencebandclub.com;

2. Niżżel l-Applikazzjoni u ibgħatha fuq l-indirizz tal-każin jew b’e-mail;

3. Jew għamel kuntatt ma’ xi persuna li tinsab imniżżla lejn l-aħħar tal-applikazzjoni.