Attivita` għax-xhur ta’ Marzu – April 2013

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ser tkun impenjata b’dawn l-attivitajiet tul ix-xhur ta’ Marzu u April 2013.

tr>

tr>

Il-Ħadd 3 ta’ Marzu Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa bejn l-Uffiċċjali tal-Kumitat tal-Każin u tal-Kumitat tal-Festa
Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu Fis-6.30 pm Laqgħa għad-Delegati tal-Banda fil-Kwartieri tal-Għaqda Każini tal-Banda
It-Tnejn 18 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
It-Tlieta 19 ta’ Marzu Festa Pubblika San Ġużepp
L-Erbgħa 20 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa ma’ Fr Stephen Magro fil-Bar tal-Każin. Qabel u wara jkun hemm servizz tal-Qrar
Il-Ħamis 21 ta’ Marzu Lejla Mużiko-Letterarja fl-Oratorju tal-Kurċifiss u wara jsir il-ftuħ tal-Wirja Getsemani
Il-Ġimgħa 22 ta’ Marzu Tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima
Il-Ħadd 24 t’ Marzu Ħadd il-Palm
Il-Ħamis 28 ta’ Marzu Ħamis ix-Xirka – il-Wirja Getsemani tibqa’ miftuħa sa Nofs il-lejl
Il-Ġimgħa 29 ta’ Marzu Tifkira tal-Mewt u l-Passjoni ta’ Sidna Ġesu` Kristu
Sehem tal-Banda fil-Proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira
Is-Sibt 30 ta’ Marzu Żarmar tal-Wirja Getsemani
Il=Ħadd 31 ta’ Marzu Kristu Rxoxt
Sehem tal-Banda San Lawrenz bid-daqq tal-Marċi Brijużi u Valzi
Festa Nazzjonali – Jum il-Ħelsien
It-Tlieta 2 t’April Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali
Il-Ħadd 7 t’April Tberik tal-Każin
It-Tlieta 9 t’April Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ħamis 11 t’April Ħarġa ta’ Ġurnata għal Għawdex għall-Membri u ħbieb tagħhom
Il-Ħadd 14 t’April Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
It-Tnejn 15 t’April Fis-6.00 pm Quddiesa għar-ruħ ta’ Alfred Lagana
It-Tlieta 16 t’April Fis-6.00 pm Quddiesa għar-ruħ ta’ Eddie d’Agostino
Il=Ħamis 18 t’April Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
It-Tlieta 30 t’April Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali