Attivitajiet għax-xhur ta’ Mejju u Ġunju 2015

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ser tkun impenjata b’dawn l-attivitajiet tul ix-xhur ta’ Mejju u Ġunju 2015.
Il-Ġimgħa 1 ta’ Mejju Festa Pubblika – Jum il-Ħaddiem
It-Tnejn 4 ta’ Mejju Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fis-6.00pm Final Snooker Competition
L-Erbgħa 6 ta’ Mejju Fis-7:00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
It-Tlieta 12 ta’ Mejju Fis-7:00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Il-Ħadd 17 ta’ Mejju Fis-2.00pm Marċ mill-Banda San Lawrenz fl-okkażjoni tal-450 Anniversajru mill-Assedju l-Kbir
It-Tnejn 18 ta’ Mejju Fis-6.00pm Quddiesa b’suffraġju ta’Alfred Busuttil
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Festa Surmast
L-Erbgħa 20 ta’ Mejju Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
It-Tlieta 26 ta’ Mejju Mota tl-Erbgħat f’Ġieħ San Lawrenz
L-Erbgħa 27 ta’ Mejju L-Ewwel Erbgħa f’Ġieħ San Lawrenz
Fit-8.00pm Ikla Familjari fil-Bitħa tal-Każin
Il-Ħadd 31 ta’ Mejju Fit-8.00am Sehem tal-Banda fil-Proċessjoni tal-Praċett
It-Tnejn 1 ta’ Ġunju Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ħadd 7 ta’ Ġunju Tifkira tas-Sette Giugno
Fil-5.30pm Sehem tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġużepp ġewwa Ħal Għaxaq
Il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju Sehem tal-Banda San Lawrenz fil-Proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu`
It-Tnejn 22 ta’ Ġunju Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 26 ta’ Ġunju Fid-9.30am titkompla l-kawża dwar il-Garage fejn jintrefa’ l-Planċier
Fit-8.00pm BBQ fil-Lukanda Cavallieri, San Ġiljan
It-Tnejn 29 ta’ Ġunju Festa Pubblika – l-Imnarja