Il-Banda fi Sqallija – It-tielet ġurnata

 

 

It-tielet ġurnata tal-mawra tal-Banda fi Sqallija bdiet bil-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħmel marċ kmieni filgħodu fejn wasslet lis-Sindku ta’ Viagrande lejn il-Knisja għall-pontifikal tal-festa. F’nofsinhar, il-Banda tal-Birgu taħt id-direzzjoni tas-Surmast Jonathan Abela esegwiet programm mużikali fil-pjazza ewlenija ta’ din il-Belt, u wara daqqet fil-ħrug trijonfali tal-istatwa ta’ San Mauro mill-Knisja. Il-Banda tal-Birgu ambaxxatriċi denja ta’ pajjiżna.