Attivita` għax-Xahar ta’ Marzu

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ser tkun impenjata b’dawn l-attivitajiet tul ix-xahar ta’ Marzu 2012.
Il-Ħamis 1 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Is-Sibt 3 ta’ Marzu Fl-10.00 am Playstation 3 Tournament organizzat mill-Kummissjoni Żgħażagħ
It-Tlieta 6 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira
L-Erbgħa 7 ta’ Marzu Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
L-Erbgħa 14 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ħamis 15 ta’ Marzu Fis-7.15 am Ħarġa għall-Membri u Ħbieb tagħhom għal Għawdex
It-Tnejn 19 ta’ Marzu Festa Pubblika – San Ġużepp
Mit-Tlieta 20 ta’ Marzu sas-Sibt 24 ta’ Marzu Eżerċizzji għall-Koppji fil-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz
It-Tlieta 20 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ
L-Erbgħa 21 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Mit-Tnejn 26 sal-Ġimgħa 30 ta’ Marzu Ġimgħa Banda organizzata flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni
It-Tnejn 26 ta’ Marzu Fis-7.00 pm Kunċert tal-Banda għall-Programm tal-Ftuħ tal-Wirja Ġetsemani
Il-Ħamis 29 ta’ Marzu Fis-7.30 pm Programm Mużiko-Letterarju fl-Oratorju tal-Kurċifiss fl-okkażjoni tal-Ftuħ tal-Wirja Ġetsemani
Il-Ġimgħa 30 ta’ Marzu Tifkira tad-Duluri ta’ Ommna Marija Santissima
Wirja Ġetsemani
Is-Sibt 31 ta’ Marzu Festa Pubblika – Jum il-Ħelsien
Wirja Ġetsemani