Attivita` għax-xahar t’Awwissu 2012

Is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz ser tkun impenjata b’dawn l-attivitajiet tul ix-xahar t’ Awwissu 2012.
L-Erbgħa 1 t’Awwissu Fis-7.30 pm Ftuħ tal-Wirja u kxif tal-Lapida kommemorattiva u tberik mill-Arċipriet Kan. Joe Cilia.
Fit-8.15 pm Red Lager Night bis-sehem ta’ DJ
Fl-10.00 pm Marċ mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz
Il-Ħamis 2 t’Awwissu Fit-8.00 pm Marċ mill-BandaVittoriosana San Lawrenz
Fid-9.00 pm Programm Vokali u Strumentali fuq il-Planċier Artistiku tal-Banda ad unu tal-President fl-okkażjoni tal- 25 sena
Il-Ġimgħa 3 t’Awwissu Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda.
Fit-8.00 pm Ikla taħt il-kampnar organizzata mill-entitajiet li jorganizzaw il-Festa.
Is-Sibt 4 t’Awwissu Fid-9.30 am Kunċert tal-Banda.
Nieħdu sehem fil-Quddiesa ta’ Ringrazzjament ta’ Mons. Salv De Brincat, Kan. Onorarju tal-Kolleġġjata ta’ San Lawrenz.
Il-Ħadd 5 t’Awwissu Fit-8.00 pm Riċeviment tal-Festa tal-Każin għall-Benefatturi u mistiedna distinti
It-Tnejn 6 t’Awwissu Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda.
It-Tlieta 7 t’Awwissu Fit-8.00 pm Marċ mill-Banda Vittoriosana San Lawrenzs fejn wara tesegwixxi l-Kunċert ‘Vittoriosa in Festa’ fuq il-Planċier Artistiku tal-Banda.
L-Erbgħa 8 t’Awwissu Fit-8.30 pm il-Banda San Lawrenz takkompanja l-istatwa ta’ San Lawrenz jagħti d-Dawl lill-Għomja sa fuq il-kolonna.
Il-Ħamis 9 t’Awwissu Fl-10.00 am il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħmel il-Marċ ta’ Filgħodu
Il-Ġimgħa 10 t’Awwissu FESTA TA’ SAN LAWRENZ – PADRUN TAL-BELT VITTORIOSA
Fit-8.15 am il-Poplu tal-Birgu jilqa’ lill-Kardinal Prospero Grech fejn jasal sal-Knisjau wara l-Quddiesa Pontifikali jitla’ l-Każin għall-kxif ta’ lapida u riċeviment mgħoti mis-Soċjeta`.
Fis-1.30 pm Ikla ad unur il-Presidenti fir-Restaurant Don Berto.
Is-Sibt 11 t’Awwissu Fid-9.00 pm il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tibda l-marċ tal-għada tal-Festa fejn takkompanja lil San Lawrenz jagħti d-Dawl lill-Għomja sad-dħul tiegħu fl-Oratorju tal-Kurċifiss.
Il-Ħadd 12 t’Awwissu Fit-3.00 pm Tluq għal Għawdex fejn nassistu għall-Festa ta’ San Lawrenzfir-raħal ta’ San Lawrenz.
L-Erbgħa 15 t’Awwissu Festa Kmandata – Santa Marija
Il-Ġimgħa 17 t’Awwissu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali.
Il-Ħadd 19 t’Awwissu Fl-10.00 am Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħmel il-Marċ ta’ Filgħodu fil-festa tal-Madonna ta’ Lourdes ġewwa Raħal Ġdid.
It-Tlieta 21 t’Awwissu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali.
L-Erbgħa 22 t’Awwissu Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi.
Il-Ġimgħa 24 t’Awwissu Fit-8.00 pm Buffet BBQ fil-Mellieħa Holiday Complex.
L-Erbgħa 29 t’Awwissu Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira.