L-AĦĦAR TISLIMA LIL LORRY FARRUGIA

Il-President u l-Membri tal-Kumitat jirringrazzjaw lill-għaqdiet u lill-persuni kollha li attendew għall-Funeral. Flimkien sellimna lill-għażiż Lorry kif xieraq.
Illum tajnik l-aħħar tislima Lorry. Tislima mill-isbaħ, bil-Birgu u dawk kollha li kienu jafuk u jirrispettawk miġburin madwarek.
Grazzi Lorry ta’ kollox … Sakemm nerġgħu niltaqgħu!