L-EWWEL ERBGĦA – MARATONA TA’ TIXLIL U MARATONA TA’ LIEDNA

 

Minn nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Mejju sal-Ħadd 26 ta’ Mejju – Attivita sħiħa fil-Youth Centre.