LEJLIET L-EWWEL ERBGĦA TA’ SAN LAWRENZ 2024

 

Attività fuq iz-zuntieer tal-Knisja ta’ San Lawrenz mis-7:00pm ‘il quddiem.