L-Aħħar Tislima lill-Ex-President Lawrence V. Farrugia