Easter Lunch

L-għaqdiet kollha tal-Festa, wara l-proċessjoni popolari ta’ Kristu Rxoxt, ser ikunu qed jorganizzaw Easter Lunch ġewwa s-Sala Parrokkjali. L-għan ta’ din l-ikla hu li flimkien nkomplu nieuħdu gost u niċċelevraw din il-Festa tant popolari. Dan l-Easter Lunch jibda fis-sagħtejn u kif tistgħu taraw fil-Poster, hemm varjeta` t’ikel li wieħed jista’ jiekol. Għaldaqstant nħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi u jingħaqad magħna għal din l-ikla grandjuża.