Illejla ‘Vittoriosa in Festa’ – Programm bit-tema ‘ Hakuna Matata – A journey through Disney’

73 Illejla l-Banda Vittoriosana San Lawrenz tippreżenta l-Programm Mużikali ‘Vittoriosa in Festa’ fuq il-Planċier artistiku fl-akbar pjazza ta’ Beltna. Il-Banda li ser tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Paul Schembri li wara li jidderieġi l-ewwel parti jgħaddi l-bakketta lis-Surmast il-ġdid Jonathan Abela. It-tema ta’ dan il-Programm ser tkun ‘Hakuna Matata – A journey through Disney’. Il-programm jibda fid-915pm wara li l-Banda tkun għamlet marċ tul Triq il-Mina l-Kbira li jibda fit-8pm.