Kumitat 2017/2018

arma-maltese-fonts

 

Fil-ġranet li għaddew saru l-Laqgħat Ġenerali sabiex kien elett il-Kumitat għas-snin 2017/18. Il-Kumitat huwa ffurmat kif jidher hawn taħt:-

Patrun tas-Soċjeta’ L-Emminenza Tiegħu Kardinal Prospero Grech OSA
Presidenti Onorarji L-Eċċ. Tiegħu Dott Ugo Mifsud Bonnici
L-Eċċ. Tiegħu Fra John Edward Critien
Is-Sur Joseph Scicluna
Is-Sur Tony Cassar
Is-Sur Lorenzo Zahra
Is-Sur Conrad Baldacchino
Membri Onorarji Is-Sur Ivan Scicluna
Is-Sur Ed Schoebben
Is-Sur  Geert Sciot
Kappillani Onorarji Mons. Lawrenz Mifsud
Mons. Paul Raggio
Kappillan Wisq Rev. Kan. Arcipriet Joe Mizzi
President Is-Sur Lawrence V. Farrugia
Viċi President Is-Sur Noel Gauci
Segretarju Is-Sur Simon Farrugia
Kaxxier Is-Sur Adrian Saliba
Assistent Segretarju Is-Sur Eugenio Pellicano
Assistenti Kaxxier Is-Sur Carmelo Scicluna
Delegat tal-Banda Is-Sur Paul Bongailas
Arkivista Is-Sur Christopher Pisani
Deputat Is-Sur John Pisani
Rappreżentanti tal-Membri Is-Sur John Attard
Is-Sur Oscar Adami
Is-Sur Lawrence Farrugia
Kuratur Is-Sur Adrian Saliba
Ass. Kuratur Is-Sur Carmelo Scicluna
Rappreżentanti Is-Sur Simon Farrugia
fl-Għaqda Każini tal-Banda Is-Sur Paul Bongailas
Direttur tal-Loghob Is-Sur Lawrence Gonzi
Surmast Direttur Mro. Jonathan Abela A.Mus.LCM
Assistent Surmast Mro. Francois Borg
Għalliem Mro. Andrew Zarb
Konsulent tal-Banda Is-Sur Bjorn Callus
Awdituri Is-Sur John Raggio
Is-Sur Lawrence Zahra