Lager Night bis-sehem tal-KazinSka Band

Kazinska Nhar il-Ħamis 24 ta’Lulju, 2014 huwa jum memorabbli għall-Belt Vittoriosa. Dan il-għaliex ser nilqgħu fostna r-relikwija bi-demm ta’ San Lawrenz. Wara l-proċessjoni u l-ponitifikal li ser isir fil-Knisja Kolleġġjata u Konventwali ta’ San Lawrenz mid-930pm il-quddiem fil-Każin tas-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz ser ikun hemm Lager Night bis-sehem tal-Kazinska Band. Kulħadd huwa mistieden sabiex niċċelebraw dan l-avveniment flimkien.