JIBDA L-PROĠETT ‘INSAĦĦU L-PATRIMONJU MUŻIKALI MALTI’

 

 

 
Nhar is-Sibt 18 ta’ Marzu 2023, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz bidet timplimenta l-proġett ‘Insaħħu l-Patrimonju Mużikali Malti’ permezz tal-ewwel recording tagħha ta’ Innijiet iddedikati lil San Lawrenz, Patrun tal-Belt Vittoriosa. Dan il-proġett jinvolvi recording ieħor ta’ Antifoni ddedikati lil San Lawrenz u ser ikun ippubblikat fix-xhur li ġejjin fuq USB.
Dan il-proġett qed isirr permezz tal-Proġett VOPS 2023, mmexxi mill-Malta Council for the Voluntary Sector, f’isem il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volonttarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur.