Tislima lill-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Prospero Grech OSA

Is-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz, Belt Vittoriosa ssellem il-memorja tal-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Prospero Grech OSA, Patrun tas-Soċjeta’Is-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz, Belt Vittoriosa ssellem il-memorja tal-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Prospero Grech OSA, Patrun tas-Soċjeta’ li għadda għall-ħajja ta’ dejjem iktar kmieni llum.

Il-President u l-membri tal-Kumitat tas-Soċjeta’ jingħaqdu mal-poplu Vittoriosan f’din is-sogħba, u tibgħat il-kondoljanzi lill-familja tiegħu.

Agħtih O Mulej il-Mistrieħ ta’ Dejjem