BIDU TAL-FESTA TA’ SAN LAWRENZ 2023

 

 

  It-Tnejn 31 ta’ Lulju 2023, ingħata bidu għall-Festa ta’ San Lawrenz, Patrun tal-Belt Vittoriosa, permezz tal-ħruġ tal-istatwa min-Niċċa u wara marċ brijuż mat-toroq tal-Birgu. Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz laqgħet għall-ewwel darba lill-istatwa Titulari fuq iz-zuntier fost id-daqq tal-Innijiet u l-kant mill-Vittoriosani.

Bidu ta’ Festa oħra mill-aqwa f’ġieħ San Lawrenz, l-uniku Patrun tal-Belt Rebbieħa.