VITTORIOSA IN FESTA 2023 – THE LAST DANCE

 

 

  Programm Mużikali mill-Banda Vittoriosana San Lawrenz nhar it-Tnejn 7 t’ Awwissu 2023 fid-9.00pm bit-tema The Last Dance.

Flimkien mal-banda diversi kantanti u animazzjoni tul is-serata kollha, taħt id-direzzjoni ta’ Mro Jonathan Abela.