Elett il-Kumitat għas-snin 2019/2020

Fil-Laqgħat Ġenerali li saru l-bieraħ il-Ħadd 24 ta’ Marzu, 2019 ġie elett il-Kumitat għas-snin 2019/2020 kif jidher hawn taħt:-

President :- Is-Sur Bjorn Callus

Viċi President:- Is-Sur Noel Gauci

Segretarju:- Is-Sur Simon Farrugia

Kaxxier:- Is-Sur Lawrence Farrugia

Assistent Segretarju:- Is-Sur Eugenio Pellicano

Assistent Kaxxier:- Is-Sur Carmelo Scicluna

Delegat tal-Banda:- Is-Sur Paul Bongailas

Arkivista:- Is-Sur Christopher Pisani

Rappreżentanti tal-Membri:- Is-Sinjuri Mark Adami, John Attard, Luke Ciantar u Ruth Inguanez.