ILLEJLA ‘VITTORIOSA IN FESTA’ BIT-TEMA ‘A MUSICAL ODYSSEY’

 

 

 

Illum l-Erbgħa 7 t’Awwissu l-Banda Vittoriosana San Lawrenz tippreżenta l-Programm Mużikali ‘Vittoriosa in Festa’ fuq il-Planċier meravilja fl-akbar pjazza ta’ Beltna. Il-Banda li tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Jonathan Abela u l-Assistent Francois Borg ser tesegwixxi Programm Vokali u Strumentali bit-tema ‘A Musical Odyssey’ fejn mal-Banda Vittoriosana San Lawrenz ser jingħaqdu l-kantanti Ozzy Lino, Jasmine, Christian Arding u l-kitarrista Mark Galea.

Preżentazzjoni ta’ dan il-Programm ser tkun f’idejn Joe Gabriel Vella. Il-programm jibda fid-915pm wara li l-Banda Vittoriosana San Lawrenz tkun għamlet marċ tul Triq il-Mina l-Kbira li jibda fit-8.15pm.