Ippreżentati diversi tifkiriet tas-Surmast Giuseppe Frendo

 

 

Nhar it-Tnejn 10 t’Awwissu, 2020 Jum il-Festa ta’ San Lawrenz saret preżentazzjoni ta’ diversi oġġetti relatati mal-kompożitur Giuseppe Frendo. Fost dawn insibu bakketta li kien jidderieġi biha u komposizzjonijiet mużikali.

Din il-preżentazzjoni saret mis-Sur Antoine Frendo li huwa n-neputi tas-Surmast Giuseppe Frendo lill-President tas-Soċjeta Bjorn Callus.